You have a complaint against an EU institution or body?

Odluka Europskog ombudsmana kojom se utvrđuju prijedlozi nakon strateške istrage OI/8/2015/JAS koja se odnosi na transparentnost trijaloga

Ova strateška istraga povezana je s transparentnošću važnog neslužbenog dijela zakonodavnog postupka EU-a, poglavito transparentnosti „trijaloga”.

Dva zakonodavna tijela EU-a, Europski parlament i Vijeće Europske unije, donose zakone na prijedlog Europske komisije. Tijekom tog postupka oba suzakonodavca, uz pomoć Komisije, često pregovaraju u tzv. trijalozima koji predstavljaju neslužbene sastanke predstavnika triju institucija. Tijekom trijaloga Parlament i Vijeće nastoje se dogovoriti oko zajedničkog teksta na temelju svojih početnih stavova, o kojem se potom glasuje prema službenom zakonodavnom postupku. Trijalozi su se pokazali iznimno učinkovitima za postizanje takvih dogovora te se većina zakona donosi na taj način.

Europska unija predstavnička je demokracija u kojoj građani imaju pravo smatrati svoje predstavnike odgovornima za političke odluke koje donose u njihovo ime. Građani također imaju pravo sudjelovati u demokratskom procesu EU-a. Transparentnost trijaloga ključan je element za osiguravanje učinkovitosti tih prava i legitimiranja zakona koje je donio EU. Sud Europske unije izjavio je da mogućnost građana EU-a da saznaju okolnosti kojima se podupiru zakonodavne mjere predstavlja preduvjet za djelotvorno ostvarivanje njihovih demokratskih prava.

Iako je zakonodavni postupak EU-a u cjelini poprilično transparentan, čak i u odnosu na mnoge države članice, ovaj dio postupka izazvao je zabrinutost glede ravnoteže između učinkovitosti postupka trijaloga i njegove transparentnosti.

U tom kontekstu Europski ombudsman pokrenuo je stratešku istragu. Preispitao je koje informacije i dokumente treba proaktivno učiniti dostupnima javnosti te u kojem trenutku, kako bi građani mogli iskoristiti svoja prava.

Transparentnost trijaloga ključan je element legitimnosti donošenja zakona u EU-u. Građani moraju biti u položaju da preispituju rad svojih predstavnika tijekom ovog ključnog dijela zakonodavnog postupka. Građanima su također potrebne informacije o temama o kojima se raspravlja tijekom trijaloga kako bi mogli učinkovito sudjelovati u zakonodavnom postupku.

Europski ombudsman pozdravlja dosadašnji napredak u poboljšanju transparentnosti trijaloga, no predlaže da tri institucije sljedeću dokumentaciju i informacije učine javno dostupnima: datumi trijaloga, početni stavovi triju institucija, općeniti programi trijaloga, dokumenti u „četiri stupca”, tekstovi konačnih kompromisa, bilješke trijaloga koje su javno objavljene, popisi uključenih političkih donositelja odluka i koliko je moguće, popis ostalih podnesenih dokumenata tijekom pregovora. Sve navedeno treba objaviti u zajedničkoj bazi podataka koja je jednostavna za uporabu i koju je lako razumjeti. Iako se neki dokumenti mogu objaviti dok pregovori trijaloga još uvijek traju, institucije bi mogle smatrati da je u javnom interesu nužno proaktivno pružati javni pristup određenim vrstama dokumenata tek nakon završetka pregovo