You have a complaint against
an EU institution or body?

Usklađenost s obvezama povezanim s temeljnim pravima

Sažetak odluke o istrazi na vlastitu inicijativu OI/5/2012/BEH-MHZ koja se odnosi na Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)

Godine 2011. na snagu je stupila Uredba 1168/2011/EU kojom se od Frontexa zahtijeva uspostava određenih administrativnih mehanizama i instrumenata za promicanje i nadzor usklađenosti s njegovim obvezama s obzirom na poštovanje temeljnih prava. Istodobno je civilno društvo nastavilo izražavati zabrinutost implikacijama koje Frontexove aktivnosti predstavljaju za ljudska prava. U takvim je okolnostima Ombudsman odlučio pokrenuti istragu na vlastitu inicijativu u cilju provjere Frontexova načina provedbe odredbi iz Uredbe iz 2011. Tražio je od Frontexa pojašnjenja kada je riječ o Strategiji o temeljnim pravima, kodeksima ponašanja, službeniku za temeljna prava, europskim graničnim timovima, koordinacijskom službeniku, kao i o završetku združenih aktivnosti i pilot projekata.

Ombudsman je Frontexov odgovor na daljnje komentare proslijedio Agenciji za temeljna prava, kao i na javno savjetovanje u kojem su sudjelovale međunarodne organizacije, nevladine organizacije, nacionalni pučki pravobranitelj i privatne osobe.

Nakon analize svih priloga i Frontexova mišljenja Ombudsman je izradio detaljan nacrt preporuke o tome kako bi Frontex mogao poboljšati i učiniti djelotvornijim svoj mehanizam nadzora poštovanja temeljnih prava u svim svojim aktivnostima.

Iako je Frontex pozitivno odgovorio na Ombudsmanove preporuke povezane s (a) Strategijom o temeljnim pravima, akcijskim planom, kodeksima ponašanja, završetkom/ukidanjem aktivnosti te Savjetodavnim forumom, propustio je uzeti u obzir Ombudsmanovu preporuku da bi (b) službenik za temeljna prava trebao razmotriti rješavanje pritužbi o kršenjima temeljnih prava u svim Frontexovim aktivnostima koje podnose osobe koje su pojedinačno oštećene kršenjima te također i u javnom interesu.

Ombudsman je stoga odlučio zaključiti istragu i smatra da je aspekte navedene u točki (a) Frontex riješio te će, kada je riječ o aspektu (b), podnijeti zasebno izvješće Europskome parlamentu.