You have a complaint against an EU institution or body?

Achoimre ar chinneadh an Ombudsman i gcás 454/2014/PMC maidir le cleachtas na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí lena dtairgtear cúrsaí oiliúna neamhíoctha i dToscaireachtaí AE

Rinne an tOmbudsman fiosrúchán ar chleachtas na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (EEAS) maidir le cúrsaí oiliúna neamhíoctha amháin a thairiscint i dToscaireachtaí AE. Tháinig an fiosrúchán as gearán ag saoránach óg AE a raibh cúrsa oiliúna neamhíoctha críochnaithe aici. D'áitigh sí go ndéantar le cleachtas EEAS idirdhealú i gcoinne daoine óga as cúlraí níos boichte.

Fuair an tOmbudsman gur chóir go mbeadh cúrsaí oiliúna i dToscaireachtaí AE ar fáil do raon daoine chomh leathan agus is féidir - agus ní hamháin dóibh siúd a bhfuil sé ar a n-acmhainn iad a dhéanamh. I dtuairim an Ombudsman, d'fhéadfadh staid idirdhealaitheach a bheith mar thoradh ar chúrsaí oiliúna neamhíoctha ós rud é gur dócha nach mbeadh na hacmhainní airgid ag daoine as cúlraí níos boichte a leithéid sin de chúrsaí oiliúna a dhéanamh. Fuair an tOmbudsman gurb ionann é cleachtas an EEAS gan aon phá a thabhairt do dhaoine faoi oiliúint sna Toscaireachtaí AE agus drochriarachán. Mar sin, mhol sí don EEAS liúntas iomchuí a thabhairt do gach duine dá chuid faoi oiliúint, lena n-áirítear iad siúd i dToscaireachtaí AE.

Mar fhreagra ar a moladh, chuir an EEAS in iúl don Ombudsman go bhfuil cistí iarrtha aige le pá a thabhairt do dhaoine faoi oiliúint i dToscaireachtaí AE agus, idir an dá linn, tá cúrsaí oiliúna neamhíoctha curtha ar fionraí aige.

Tuigeann an tOmbudsman ó fhreagra an EEAS go bhfuil tiomantas dáiríre á dhéanamh aige gach rud is féidir leis a dhéanamh chun pá a thabhairt do dhaoine faoi oiliúint i dToscaireachtaí AE. I ndeireadh na dála, de réir an EEAS, tá an cumas atá aige pá a thabhairt do na daoine sin faoi oiliúint faoi réir na n-údarás buiséadach a thugann na hacmhainní airgeadais is gá dó. Dá bhrí sin, dúnann an tOmbudsman an cás leis an gcinneadh gur ghlac an EEAS lena moladh.