You have a complaint against
an EU institution or body?

Tástálacha nach gá ar ainmhithe ag cláraithe substaintí ceimiceacha

Achoimre ar an gcinneadh faoi ghearán 1568/2012/(FOR)AN i gcoinne na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán

Bhain an cás, a chuir Fondúireacht PETA faoi bhráid, le scóip cumhachtaí agus dualgas na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (ECHA) faoin Rialachán REACH. Mheas an gearánach nach ndéanann ECHA go leor in aon chor lena chinntiú go staonann cláraithe substaintí ceimiceacha ó thástálacha ainmhí nach gá a chur i gcrích d'fhonn sábháilteacht a gcuid substaintí a léiriú.

Rinne an tOmbudsman fiosrúchán ar an ábhar agus d'aimsigh sí, ar ndóigh, go raibh léirthuiscint ECHA ar a cuid oibleagáidí thar a bheith sriantach. Dá réir sin rinne an tOmbudsman moladh ar réiteach cairdiúil do ECHA i dtaca lena ról féin mar aon leis an gcomhar ar cheart di a bhunú le húdaráis na mBallstát. Bhí an tOmbudsman sásta le freagra ECHA agus dúnadh an cás.