You have a complaint against an EU institution or body?

Tiivistelmä Euroopan oikeusasiamiehen päätöksestä asiassa 454/2014/PMC, joka koskee Euroopan ulkosuhdehallinnon käytäntöä tarjota palkattomia harjoittelujaksoja EU:n edustustoissa

Euroopan oikeusasiamies tutki Euroopan ulkosuhdehallinnon (EEAS) käytäntöä tarjota vain palkattomia harjoittelupaikkoja EU:n edustustoissa. Tutkimus aloitettiin nuoren EU:n kansalaisen tekemän kantelun perusteella sen jälkeen, kun hän oli suorittanut loppuun palkattoman harjoittelujakson. Hän katsoi, että EEAS:n käytäntö syrjii taloudellisesti heikommassa asemassa olevia nuoria.

Oikeusasiamies katsoi, että Euroopan ulkoasianhallinnon harjoittelupaikkojen pitäisi olla saatavilla niin monelle henkilölle kuin mahdollista, eikä vain niille, joilla on siihen varaa. Oikeusasiamiehen mielestä palkattomat harjoittelujaksot voivat johtaa syrjintätilanteisiin, koska taloudellisesti heikommassa asemassa olevilla henkilöllä ei todennäköisesti ole varaa suorittaa harjoittelua. Oikeusasiamies totesi, että EEAS:n käytäntöä olla maksamattaa palkkaa harjoittelijoille EU:n edustustoissa on pidettävä hallinnollisena epäkohtana. Hän suositteli EEAS:lle, että se maksaa riittävän korvauksen kaikille harjoittelijoilleen, mukaan lukien EU-edustustojen harjoittelijat.

EEAS ilmoitti vastauksessa oikeusasiamiehelle, että se on nyt hakenut rahoitusta harjoittelijoille maksamista varten EU:n edustustoissa ja että ennen sen saamista palkattomia harjoittelujaksoja ei järjestetä.

Oikeusasiamies katsoo EEAS:n vastauksen perusteella, että se sitoutuu vahvasti tekemään kaikkensa maksaakseen EU:n edustustoissa työskenteleville harjoittelijoille. EEAS:n mukaan sen kyky maksaa harjoittelijoille riippuu enää budjettivallan käyttäjien myöntämästä tarvittavasta rahoituksesta. Oikeusasiamies lopettaa näin ollen tutkimuksen ja toteaa päätelmänään, että EEAS on hyväksynyt hänen suosituksensa.