You have a complaint against an EU institution or body?

Kokkuvõte: ombudsmani otsus juhtumi 454/2014/PMC kohta, mis käsitleb Euroopa välisteenistuse tava pakkuda tasustamata praktikakohti Euroopa Liidu delegatsioonides

Ombudsman uuris Euroopa välisteenistuse tava pakkuda Euroopa Liidu delegatsioonides ainult tasustamata praktikakohti. Uurimise aluseks oli kaebus noorelt Euroopa Liidu kodanikult, kes oli läbinud tasustamata praktika. Ta väitis, et välisteenistuse selline tegevus diskrimineerib rahaliselt vähekindlustatud noori.

Ombudsman leidis, et praktikakohti Euroopa Liidu delegatsioonides tuleb pakkuda võimalikult mitmesugustele isikutele, mitte ainult neile, kes saavad seda endale lubada. Ombudsmani arvates võivad tasustamata praktikakohad tekitada diskrimineeriva olukorra, sest väiksemate rahaliste võimalustega isikutel tõenäoliselt puuduvad rahalised võimalused praktikakoha vastuvõtmiseks. Ombudsman leidis, et Euroopa välisteenistuse tava mitte tasustada Euroopa Liidu delegatsioonide praktikante on haldusomavoli. Ta soovitas seepärast, et välisteenistus maksaks asjakohast tasu kõigile oma praktikantidele, ka neile, kes töötavad Euroopa Liidu delegatsioonides.

Soovitusele vastates teatas Euroopa välisteenistus, et on taotlenud rahalisi vahendeid maksmiseks Euroopa Liidu delegatsioonides töötavaile praktikantidele ning on seni peatanud tasustamata praktika.

Ombudsman mõistab Euroopa välisteenistuse vastusest, et välisteenistus suhtub teemasse tõsiselt ja teeb kõik võimaliku, et tasustada Euroopa Liidu delegatsioonides töötavaid praktikante. Välisteenistuse sõnul oleneb praktikantide tasustamine praegu eelarvepädevate institutsioonide otsusest anda vajalikud rahalised vahendid. Seega lõpetab ombudsman juhtumi järeldusega, et Euroopa välisteenistus on võtnud soovituse vastu.