You have a complaint against an EU institution or body?

Shrnutí rozhodnutí veřejné ochránkyně práv ve věci 454/2014/PMC týkající se praxe Evropské služby pro vnější činnost spočívající v nabízení neplacených stáží v delegacích EU

Veřejná ochránkyně práv prošetřila praxi Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) spočívající v nabízení výhradně neplacených stáží v delegacích EU. Šetření vycházelo ze stížnosti mladé občanky EU, která takovou neplacenou stáž absolvovala. Ve své stížnosti uvedla, že praxe Evropské služby pro vnější činnost diskriminuje mladé lidi z chudších poměrů.

Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že stáže v delegacích EU by měly být k dispozici co nejširší skupině lidí, nikoli pouze těm, kteří si je mohou dovolit. Podle veřejné ochránkyně práv mohou neplacené stáže vést k diskriminaci, neboť u osob pocházejících z chudších poměrů je pravděpodobnější, že nebudou mít finanční prostředky nutné k absolvování stáže. Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že praxe Evropské služby pro vnější činnost spočívající v tom, že neplatí stážisty v delegacích EU, představuje nesprávný úřední postup. Evropské službě pro vnější činnost tudíž doporučila, aby všem svým stážistům, včetně stážistů v delegacích EU, vyplácela náležitý finanční příspěvek.

Evropská služba pro vnější činnost v reakci na toto doporučení informovala veřejnou ochránkyni práv, že již disponuje finančními prostředky potřebnými pro vyplácení finančních příspěvků stážistům v delegacích EU a že neplacené stáže již mezitím zrušila.

Veřejná ochránkyně práv z odpovědi Evropské služby pro vnější činnost vyvodila, že ESVČ se zavazuje učinit vše, co bude v jejích silách, aby zajistila vyplácení náležitých finančních příspěvků stážistům v delegacích EU. Podle Evropské služby pro vnější činnost je její schopnost vyplácet příslušné finanční příspěvky stážistům podmíněna tím, že jí rozpočtové orgány poskytnou nezbytné finanční zdroje. Veřejná ochránkyně práv proto uzavírá své šetření se závěrem, že Evropská služba pro vnější činnost přijala její doporučení.