You have a complaint against an EU institution or body?

Резюме на решението на Омбудсмана по случай 454/2014/PMC относно практиката на Европейска служба за външна дейност да предлага неплатени стажове в делегациите на ЕС

Омбудсманът извърши проверка във връзка с практиката на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да предлага само неплатени стажове в делегациите на ЕС. Повод за проверката беше жалба от млада гражданка на ЕС след приключване на неплатения ѝ стаж. Жалбоподателката твърди, че практиката на ЕСВД е дискриминативна по отношение на млади хора в по-незавидно финансовото състояние.

Омбудсманът констатира, че стажовете в делегациите на ЕС трябва да бъдат оповестявани сред възможно най-широк кръг от хора, а не само сред тези, които могат да си ги позволят. Омбудсманът счита, че неплатените стажове може да доведат до дикриминативно положение, тъй като хората от по-малко привилигировани среди е по-вероятно да не разполагат с финансовите средства да предприемат подобен стаж. Омбудсманът констатира, че практиката на ЕСВД да не плаща на стажантите в делегациите на ЕС представлява лошо управление. Поради това тя отправи към ЕСВД препоръка да изплати подходяща финансова помощ на всичките си стажанти, включително на тези в делегациите на ЕС.

В отговор на препоръката ЕСВД уведоми Омбудсмана, че Службата е подала искане за осигуряване на средства за заплащане на стажантите в делегациите на ЕС и че междувременно е преустановила неплатените стажове.

За Омбудсмана този отговор означава, че ЕСВД е поела сериозен ангажимент да направи всичко възможно да заплати на стажантите в делегациите на ЕС. Според ЕСВД, в крайна сметка възможността на Службата да заплати на такива стажанти зависи от бюджетните органи, предоставящи необходимите финансови ресурси. Поради това Омбудсманът приключи случая със заключението, че ЕСВД е приела препоръката.