You have a complaint against
an EU institution or body?

Решение 8/2017/CEC Твърдението за неизпълнение на задължението на ЕК да даде пълен и точен отчет на събитията, довели до публикуването на различни версии на отговор на парламентарен въпрос относно Каталония

Жалбата е във връзка с публикуваната от Комисията испанска версия на отговор на Комисията на писмен парламентарен въпрос относно независимостта на Каталуния. Испанската версия на отговора не е идентична с английската езикова версия. Когато грешката е представена на вниманието на Комисията, тя коригира испанската версия, за да я приведе в съответствие с английската версия. Комисията също така пояснява, че пропускът се дължи на техническа грешка.

Жалбоподателят не се съгласява, че е допусната техническа грешка; той твърди, че публикуването на невярна версия на отговора на Комисията на испански език е преднамерено.

Омбудсманът извърши проверка и не установи причини да счита ,че издаването на неправилна версия на отговора е било преднамерено и следователно не установи наличие на лошо администриране от страна на Комисията в това отношение.