You have a complaint against
an EU institution or body?

Ненужни експерименти върху животни, проведени от регистранти на химични вещества

Резюме на решението по жалба 1568/2012/(FOR)AN срещу Европейската агенция по химикали

Жалбата, подадена от фондация „ПЕТА” (Хора за етично отношение към животните), касае размера на правомощията и задълженията на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) според Регламента REACH. Жалбоподателят е счел, че ЕСНА не полага достатъчно усилия да подсигури регистрантите на химични вещества да се въздържат от провеждането на ненужни експерименти върху животни с цел да демонстрират безопасност на веществата.

Омбудсманът проучи случая и установи, че действително тълкуването на ЕСНА на задълженията ѝ е прекомерно ограничително. Затова омбудсманът отправи към ЕСНА предложение за приятелско споразумение, засягащо не само нейната собствена роля, но и сътрудничеството, което трябва да установи с властите на държавите членки. Омбудсманът беше доволен от отговора на ЕСНА и приключи случая.