You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmanul European Benefic pentru afaceri

Indiferent dacă sunteți o multinațională de mari dimensiuni sau un IMM și indiferent unde este stabilită compania dumneavoastră, puteți să înaintați o plângere Ombudsmanului European în legătură cu cazurile de administrare deficitară sau incorectă la nivelul UE. Dacă vă confruntați cu probleme în cadrul unui proiect sau program finanțat de UE, dacă sunteți nemulțumit de interacțiunea pe care ați avut-o cu instituțiile UE în contextul licitațiilor și al contractelor, al procedurilor de consultare, al activităților de lobby sau al eforturilor de a obține acces la documente sau informații importante, Ombudsmanul European vă poate ajuta.

Emily O'Reilly
Ombudsmanul European

Printre problemele cu care se confruntă companiile și asociațiile de întreprinderi în interacțiunea cu administrația UE se numără:

  • plățile întârziate
  • litigiile contractuale
  • problemele legate de licitaţii
  • lipsa de transparență/refuzul de a acorda acces la documente
  • erorile de procedură
  • întârzierile nejustificate
  • cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale

În toate aceste situații, intervențiile Ombudsmanului European sunt benefice pentru mediul de afaceri.

Prezentarea de față trece în revistă câteva cazuri importante supuse atenției Ombudsmanului de companii și asociații de întreprinderi.

Dacă vă confruntați cu probleme similare,
vă rugăm să ne contactați.

Plăți efectuate cu întârziere de Comisia Europeană

Ombudsmanul a soluționat multe plângeri referitoare la plăți efectuate cu întârziere de Comisie, formulate de întreprinderi, centre de cercetare, ONG-uri, universități și alte asociații implicate în proiecte și contracte finanțate de UE.

Ombudsmanul consultă periodic întreprinderile în legătură cu acest aspect și cu alte dificultăți birocratice. În fiecare an, Ombudsmanul solicită Comisiei informații în legătură cu evoluția situației și cu măsurile adoptate în vederea soluționării problemelor. Rapoartele succesive ale Comisiei indică o scădere a numărului de plăți întârziate și a valorii lor bănești. Cu toate acestea, anumite probleme persistă. De exemplu, dobânda acumulată în urma întârzierii plăților a crescut.

Ați fost afectat de întârzierea plăților sau de birocrația excesivă a Comisiei?
În caz afirmativ, Ombudsmanul este pregătit
să dea curs plângerii dumneavoastră.

Gestionarea cu întârziere a unei plângeri de încălcare a dreptului UE în cazul unor cluburi spaniole de fotbal

Un grup de investitori ai cluburilor de fotbal europene s-a plâns Comisiei cu privire la încălcarea de către Spania a normelor UE privind ajutoarele de stat prin acordarea de avantaje fiscale nejustificate pentru patru cluburi spaniole de fotbal. Comisia are la dispoziție, în mod normal,12 luni pentru a decide cu privire la declanșarea unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul de față, au trecut mai mult de patru ani fără a se lua vreo decizie. După ce Ombudsmanul a solicitat Comisiei să dea curs acestei plângeri, Comisia a deschis o anchetă pe marginea finanțării cluburilor spaniole de fotbal. Ombudsmanul și-a exprimat satisfacția față de adoptarea acestei măsuri și a subliniat cât de important este ca publicul european să constate că preocupările legate de încălcarea normelor privind ajutoarele de stat sunt gestionate rapid de către Comisie.

V-ați confruntat cu întârzieri excesive sau cu alte probleme legate de procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor?
În caz afirmativ, vă rugăm
să vă adresați Ombudsmanului European.

Revizuirea Sistemului de avertizare rapidă al Comisiei

Sistemul de avertizare rapidă (SAR) al Comisiei Europene le permite funcţionarilor UE să verifice dacă participanții la licitațiile UE sunt suspectați de fraudă. Administrația UE poate bloca sau suspenda contractele sau plățile dacă persoana sau întreprinderea în cauză se regăsește pe lista SAR. Ombudsmanul a primit mai multe plângeri legate de SAR și a lansat o anchetă însoțită de o consultare publică. Participanții au criticat faptul că persoanele și întreprinderile nu sunt informate în mod sistematic cu privire la includerea lor în SAR.

Ca urmare a recomandării Ombudsmanului, Comisia a consimțit să asigure respectarea drepturilor fundamentale în funcţionarea SAR, în special prin garantarea dreptului persoanelor sau al întreprinderilor de a fi audiate înainte de a fi incluse în SAR, prin informarea acestora cu privire la dreptul lor de a se adresa Ombudsmanului sau unei instanțe și prin respectarea dreptului de acces la dosar.

Au fost respectate drepturile companiei dumneavoastră în contextul SAR?
În caz negativ, vă invităm să
contactați Ombudsmanul.

Plângerea companiei Intel cu privire la o anchetă antitrust

În urma unei anchete antitrust, Comisia a sancționat producătorul de microprocesoare Intel cu o amendă de peste un miliard de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piață. Intel a semnalat Ombudsmanului faptul că, în cursul anchetei, Comisia nu a întocmit un proces-verbal al unei reuniuni importante pe care a avut-o cu producătorul de calculatoare Dell și care avea relevanță directă pentru anchetă.

Ombudsmanul a criticat Comisia pentru omisiunea de a consemna reuniunea în mod corespunzător și de a include în dosarul de anchetă ordinea de zi a acesteia. Ombudsmanul a recomandat ca, pe viitor, să se facă înregistrări corespunzătoare ale conținutului oricărei reuniuni sau convorbiri telefonice cu terți care are ca obiect aspecte procedurale importante. Comisia și-a îmbunătățit procedurile de anchetă în consecință.

Compania dumneavoastră a fost afectată de deficiențele administrative ale Comisiei?
În caz afirmativ,
adresați-vă Ombudsmanului.

Componența Grupului de părți interesate ale Autorității Bancare Europene

Rolul Autorității Bancare Europene (ABE) este acela de a asigura un proces de reglementare și de supraveghere eficace și coerent în întregul sector bancar european. ABE este obligată să se consulte cu Grupul părților interesate din domeniul bancar înainte de a adopta standarde, orientări și recomandări. Grupul este compus din 30 de membri și cuprinde, printre alții, reprezentanți ai sectorului bancar și ai angajaților din acest sector, ai IMM-urilor, consumatorilor și utilizatorilor de servicii bancare. Ombudsmanul a investigat mai multe plângeri privind presupuse dezechilibre de reprezentare geografică și de gen în compoziția Grupului părților interesate din domeniul bancar.

În urma anchetelor sale, Ombudsmanul a constatat, într-adevăr, existența unui dezechilibru în ceea ce privește selecționarea de către ABE a reprezentanților sectorului industriei, consumatorilor, utilizatorilor și angajaților. Ombudsmanul a criticat ABE mai ales pentru faptul că nu a asigurat un echilibru geografic în cadrul fiecărei categorii. A adăugat că ABE trebuie să evite, în viitor, riscul de a crea impresia de suprareprezentare a unuia dintre statele membre. Autoritatea și-a exprimat disponibilitatea de a-și revizui abordarea în lumina criticilor formulate de Ombudsman.

Cunoașteți și alte exemple de organisme de supraveghere cu componență dezechilibrată?
În caz afirmativ, vă rugăm să ne
informați.

Politica lingvistică restrictivă a consultărilor publice

Comisia Europeană organizează periodic consultări publice pentru a permite companiilor, cetățenilor, asociațiilor și altor părți interesate să ia parte la procesul decizional al UE. Ombudsmanul a investigat o plângere în care se afirma că, în cazul multora dintre aceste consultări, Comisia publică documentele relevante numai în limba engleză și că politica sa lingvistică este arbitrară și contrară principiilor transparenței, bunei administrări și nediscriminării.

Ombudsmanul a conchis că politica lingvistică a Comisiei este nejustificat de restrictivă și a solicitat instituției să își publice documentele de consultare publică în toate limbile UE sau să pună la dispoziție traduceri la cerere. În 2012, Parlamentul European a adoptat, de asemenea, o rezoluție prin care îndemna insistent Comisia să își revizuiască politica lingvistică restrictivă referitoare la consultările publice. În opinia Ombudsmanului, întreprinderilor europene nu li se poate pretinde să participe la o consultare pe care nu o înțeleg.

Nu vă puteți faceți auzită vocea din cauza discriminării lingvistice?
Rolul Ombudsmanului este să vă
asculte.

Informații inexacte privind drepturile pasagerilor aerieni

Două asociații de companii aeriene au înaintat Ombudsmanului o plângere în care Comisia era acuzată că a publicat informații inexacte și înșelătoare despre drepturile pasagerilor aerieni la compensare și asistență în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. Aceste informații erau oferite în broșuri, afișe și într-o prezentare video de pe site-ul Comisiei.

În urma anchetei Ombudsmanului, Comisia a retras informațiile eronate și a elaborat noi materiale informative după consultarea părților interesate, inclusiv a asociațiilor reclamante.

Compania dumneavoastră are de suferit din cauza informațiilor eronate primite din partea Comisiei?
Ombudsmanul poate
ajuta la rectificarea situației.

Lipsă de transparență la Agenția Europeană pentru Medicamente

Rolul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) constă în aprobarea și monitorizarea medicamentelor introduse pe piața UE, în vederea protejării sănătății publice. EMA primește informații de la autoritățile competente din statele membre și de la companiile farmaceutice. Ombudsmanul a investigat mai multe plângeri legate de refuzul agenției de a divulga rapoarte privind reacțiile adverse, studii clinice și rapoarte de studii. Ombudsmanul a examinat, de asemenea, plângeri din partea companiilor farmaceutice cu privire la lipsa de transparență a procesului decizional al EMA.

După investigarea plângerilor, Ombudsmanul a solicitat agenției să divulge datele clinice în cauză și să ofere clarificări suplimentare, astfel încât datele și semnificația acestora să fie ușor de înțeles. În consecință, agenția a anunțat că va publica rapoartele și a adoptat o nouă politică proactivă cu privire la transparență.

Vi s-a refuzat accesul la informații care ar trebui să fie publice?
Împărtășiți Ombudsmanului din experiența dumneavoastră!

Plângerea formulată de Ryanair cu privire la încălcarea confidențialității

Potrivit plângerii adresate Ombudsmanului de Ryanair, Comisia ar fi divulgat unor terți, în mod nepermis, informații deosebit de sensibile pe care Ryanair le furnizase în contextul fuziunii planificate cu Aer Lingus. Ancheta Ombudsmanului a arătat că, într-adevăr, au avut loc scurgeri de informații către presă și că acestea au constituit grave încălcări ale confidențialității, dar nu a găsit dovezi care să indice că sursa ar fi fost Comisia.

Totuși, Ombudsmanul a criticat formularea necorespunzătoare a declarației de confidențialitate standard a Comisiei, pe care Aer Lingus a semnat-o la cererea acesteia. Declarația nu era suficient de clară cu privire la obligația transportatorului de a respecta caracterul secret al documentului. Ulterior, Comisia a modificat declarația.

Organismele UE au pus în pericol secretele comerciale ale companiei dumneavoastră?
În caz afirmativ, puteți adresa Ombudsmanului o plângere
confidențială.

 

În cazul în care aveţi nevoie de o versiune cu caractere mai mari a acestei publicaţii, vă rugăm să contactaţi oficiul Ombudsmanului European. De asemenea, vom încerca să vă oferim, la cerere, o versiune audio.

Ombudsmanul European
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
T. + 33 (0)3 88 17 23 13
eo@ombudsman.europa.eu
www.ombudsman.europa.eu

© Uniunea Europeană, 2014

Reproducerea în scopuri educative și necomerciale este permisă cu condiția menționării sursei.

Prezenta broșură este publicată pe internet la adresa: www.ombudsman.europa.eu

ISBN 978-92-9212-543-1 . doi:10.2869/29139 . QK-01-14-604-RO-C