You have a complaint against an EU institution or body?

Contents

Ετήσια έκθεση 2019

Εισαγωγή

Emily O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια
Emily O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια.
© picture alliance/Philipp von Ditfurth

Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω το έργο του γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2019, το οποίο αποτυπώνεται στην παρούσα ετήσια έκθεση.

Η εξέταση αναφορών εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική δραστηριότητα του γραφείου του Διαμεσολαβητή. Όπως και τα προηγούμενα έτη, το 2019 λάβαμε υψηλό αριθμό αναφορών από το κοινό, από την κοινωνία των πολιτών, από επιχειρήσεις και από μέσα ενημέρωσης. Θεωρώ ότι αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη χαμηλών επιδόσεων της διοίκησης της ΕΕ, αλλά ως αποτέλεσμα της διαρκούς αύξησης της ενημέρωσης σχετικά με το έργο που επιτελεί το γραφείο μου και τα θετικά αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε.

Η αποτελεσματικότητα των θεσμών των διαμεσολαβητών εξαρτάται από την ανάπτυξη και τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τους οργανισμούς των οποίων το έργο εξετάζουν. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συνεχιζόμενη συνεργασία των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Είμαι ευγνώμων ιδίως για τη συνεχή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών, καθώς και για τη μεταξύ μας εποικοδομητική σχέση. Τον Ιανουάριο του 2019 το Κοινοβούλιο υποστήριξε με συντριπτική πλειοψηφία την ειδική έκθεση σχετικά με τη λογοδοσία του Συμβουλίου και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της νομοθετικής του δραστηριότητας.

Όπως έχω πει και στο παρελθόν, θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει καίρια σημασία για την αξιοπιστία της ΕΕ. Η ενίσχυση της διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στην αποδόμηση του μύθου σύμφωνα με τον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις ή τα κράτη μέλη απλώς υιοθετούν «έτοιμες» νομοθετικές πράξεις που θεσπίζονται στις Βρυξέλλες.

Μολονότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στηρίζουν ολοένα και περισσότερο το αίτημα για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το έργο των νομοθετικών οργάνων του Συμβουλίου.

Σε αυτή τη βάση, κίνησα επίσης διάφορες ειδικότερες έρευνες σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Το αντικείμενο αυτών των ερευνών περιλάμβανε: τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωομάδα διαχειρίζεται τα έγγραφα στα οποία παρουσιάζεται αναλυτικά το έργο της και το κατά πόσον τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό· την έλλειψη διαφάνειας στη λήψη ετήσιων αποφάσεων σχετικά με τις ποσοστώσεις αλιείας από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου· και τη μη παροχή δημόσιας πρόσβασης στις θέσεις που υποστήριξαν οι δημόσιες αρχές σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχουν τα φυτοφάρμακα για τις μέλισσες στην αρμόδια επιτροπή της ΕΕ.

Συνεχίσαμε να σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τρόπου εξέτασης των αναφορών από το γραφείο μας. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των ερευνών έχει μειωθεί, ενώ η «ταχεία διαδικασία» για τις αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα έχει αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους.

Τον Απρίλιο διοργανώσαμε την ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η βασική θεματική της ήταν, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, οι πιθανοί τρόποι ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία.

Τον Ιούνιο είχα τη χαρά να διοργανώσω την τελετή απονομής για τη δεύτερη διοργάνωση του Βραβείου Χρηστής Διοίκησης. Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και πολλοί οργανισμοί και λοιπά όργανα πρότειναν για υποψηφιότητα 54 έργα που εμπνέουν. Το συνολικό Βραβείο Χρηστής Διοίκησης απονεμήθηκε στις ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάστηκαν για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόβλημα.

Τα ανωτέρω αποτελούν απλώς μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων του γραφείου μου το 2019, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στην παρούσα έκθεση. Η παρούσα έκθεση είναι επίσης η τελική έκθεση της πρώτης μου θητείας ως Διαμεσολαβήτριας. Τον Δεκέμβριο είχα την εξαιρετική τιμή να εκλεγώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη θητεία.

Εντός του 2020 θα καθορίσω τη στρατηγική για αυτή τη δεύτερη θητεία μου. Ωστόσο, τα γενικά θέματα θα παραμείνουν τα ίδια: θα εξακολουθήσουμε να παράγουμε αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και να διασφαλίζουμε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν με βάση τα υψηλότερα πρότυπα διοίκησης, προάγοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και τη δεοντολογία.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Το 2019 με μια ματιά

Ιανουάριος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τις προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη νομοθετική διαφάνεια στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Φεβρουάριος

Η Διαμεσολαβήτρια επιδοκιμάζει το υψηλό επίπεδο διαφάνειας της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας του Brexit

Μάρτιος

Η Διαμεσολαβήτρια υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής των κανόνων μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και αντιστρόφως.

Απρίλιος

Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών στις Βρυξέλλες

Μάιος

Ετήσια συνέντευξη Τύπου – εστίαση στη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τα κράτη μέλη

Ιούνιος

Απονομή του Βραβείου Χρηστής Διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στρατηγική της για τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά

Ιούλιος

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων των συναντήσεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες

Αύγουστος

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δέχεται να αυξήσει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το συμβουλευτικό όργανο «Global Tech Panel»

Σεπτέμβριος

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το 2018 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οκτώβριος

Η Διαμεσολαβήτρια ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει προδραστικά μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας όσον αφορά τα έγγραφα που σχετίζονται με τον καθορισμό ετήσιων ποσοστώσεων αλιείας

Νοέμβριος

Ομιλία της Διαμεσολαβήτριας στη διάσκεψη για τη 10η επέτειο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Δεκέμβριος

Εκλογή της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας

2. Βασικά θέματα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υποστηρίζει το κοινό στις σχέσεις του με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσησς (ΕΕ). Τα προβλήματα που ανακύπτουν ποικίλλουν, από την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή την άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα, μέχρι τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμβατικά ζητήματα.

2.1 Λογοδοσία κατά τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ

Για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ασκούν το δημοκρατικό δικαίωμα της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να εξασφαλίζουν τη λογοδοσία των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή, οι νομοθετικές συζητήσεις πρέπει να διενεργούνται με επαρκή διαφάνεια.

Η Διαμεσολαβήτρια απηύθυνε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά συστάσεων σχετικά με τη βελτίωση της διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Στις αρχές του 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε κατά τη συντριπτική του πλειοψηφία υπέρ των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας. Η έρευνα και η στήριξη της οποίας αυτή έτυχε αποτέλεσαν το έναυσμα για περισσότερους προβληματισμούς όσον αφορά τη διαφάνεια στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Δέκα κράτη μέλη ανέλαβαν σχετική πρωτοβουλία, στηρίζοντας την πρόταση για δημιουργία μιας διοργανικής νομοθετικής βάσης δεδομένων και προτείνοντας την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη σήμανση εγγράφων ως περιορισμένης πρόσβασης για το ευρύ κοινό, καθώς και την προδραστική δημοσίευση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα σχέδια νομοθετικών πράξεων. Η Διαμεσολαβήτρια επικρότησε το ανεπίσημο έγγραφο επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η σχέση μεταξύ, αφενός, της ελλιπούς κατανόησης και συμμετοχής των πολιτών και, αφετέρου, της συνεπαγόμενης έλλειψης εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να πυροδοτήσει την καλλιέργεια μιας αντιευρωπαϊκής κουλτούρας».

European Ombudsman

Risk assessment of pesticides on bees - public access to Member State positions: we have received over 400 messages in support of our inquiry.

We appreciate the encouragement!

Following reply from @EU_Commission, we are considering next steps.

https://europa.eu/!mN68Xq

Bees

Αξιολόγηση του κινδύνου των φυτοφαρμάκων για τις μέλισσες — πρόσβαση του κοινού στις θέσεις των κρατών μελών: έχουμε λάβει περισσότερα από 400 μηνύματα που στηρίζουν την έρευνά μας. Είμαστε ευγνώμονες για την ενθάρρυνση! Λάβαμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξετάζουμε τα επόμενα βήματα.

Ο τρόπος με τον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις λαμβάνουν αποφάσεις στις Βρυξέλλες αποτέλεσε το επίκεντρο πολλών άλλων ερευνών που διενήργησε η Διαμεσολαβήτρια. Μετά την υποβολή αναφοράς από τη γαλλική ομάδα της κοινωνίας των πολιτών POLLINIS, η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τις θέσεις των κρατών μελών σχετικά με τις οδηγίες για την αξιολόγηση του κινδύνου που ενέχουν τα φυτοφάρμακα για τις μέλισσες. Οι οδηγίες εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων το 2013 αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί λόγω διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ των εθνικών αρχών. Η Διαμεσολαβήτρια επισήμανε ότι η παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε έγγραφα αυτού του είδους είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκούν το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία της ΕΕ, το οποίο απορρέει από τις Συνθήκες. Η Επιτροπή αρνήθηκε να ακολουθήσει την πρόταση της Διαμεσολαβήτριας, ωστόσο δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να διερευνά τρόπους για την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας αυτών των αποφάσεων. Η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας το πόρισμά της με το οποίο είχε διαπιστωθεί κακοδιοίκηση και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο.

European Ombudsman

@mariofcenteno agrees to improve #Eurogroup #transparency after our request.

We welcome that he will make public:

• agendas well ahead of meetings

• more info in summing-up notes

• Euro Working Group meeting dates

•…

More: https://europa.eu/!GU99mp

Meeting

Κατόπιν αιτήματός μας, ο πρόεδρος της Ευρωομάδας Mário Centeno συμφώνησε να βελτιώσει τη διαφάνεια στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου του οποίου προΐσταται.

Επικροτούμε το γεγονός ότι θα προβαίνει σε δημοσίευση: των ημερήσιων διατάξεων αρκετό διάστημα πριν από τις συνεδριάσεις· περισσότερων πληροφοριών στις συνοπτικές σημειώσεις· των ημερομηνιών των συνεδριάσεων της Ευρωομάδας…

Σε συνέχεια αναφοράς που υποβλήθηκε από τη ΜΚΟ Client Earth, η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από την Επιτροπή να θέσει στη διάθεση του κοινού έγγραφα που αφορούσαν τις ετήσιες αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις ποσοστώσεις αλιείας. Οι αποφάσεις αυτές καθόριζαν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υπόθεσης, η Διαμεσολαβήτρια διατύπωσε τη γνώμη ότι για τη διασφάλιση της λογοδοσίας «είναι αναγκαίο το κοινό να έχει πρόσβαση στις διάφορες επιλογές και θέσεις που τίθενται υπό συζήτηση».

Στα μέσα του 2019, η Διαμεσολαβήτρια έστρεψε την προσοχή της στα όργανα που προετοιμάζουν τις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας, στο πλαίσιο των οποίων συνέρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ. Ζήτησε από τον πρόεδρο της Ευρωομάδας Mário Centeno να υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τη διαφάνεια της Ευρωομάδας. Ανταποκρινόμενοι σε αυτό το αίτημα, οι Υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ συμφώνησαν ότι τα σχέδια ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ευρωομάδας θα δημοσιεύονται εκ των προτέρων, νωρίτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, και ότι η επιστολή στην οποία γίνεται συνοπτική παρουσίαση των συνεδριάσεων θα είναι αναλυτικότερη.

Συμφώνησαν επίσης να δημοσιεύονται οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας για το ευρώ και να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας μέσω του ιστοτόπου της.

Μέρος του ρόλου του Διαμεσολαβητή είναι η διασφάλιση της τήρησης των προτύπων καθώς και της εκπλήρωσης, στην πράξη, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η διοίκηση για τη βελτίωση τομέων των εργασιών της. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσω της διενέργειας ερευνών βάσει αναφορών, ειδάλλως ο Διαμεσολαβητής μπορεί αυτεπαγγέλτως να δώσει συνέχεια σε προγενέστερες έρευνες.

Ένα σχετικό παράδειγμα που αντλείται από το έργο της Διαμεσολαβήτριας αφορά τις ομάδες εμπειρογνωμόνων οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές στην Επιτροπή σε διάφορους τομείς πολιτικής. Το 2017, η Διαμεσολαβήτρια πραγματοποίησε εκτενή ανάλυση του συστήματος των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια. Ωστόσο, η Διαμεσολαβήτρια στη συνέχεια έλαβε αναφορά σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή για την επιτροπή As-If Programme Committee for Defence Research, η οποία παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την έρευνα στον τομέα της άμυνας. Η ενδιαφερόμενη, η ΜΚΟ Vredesactie, υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν δημοσιοποίησε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ομάδα, όπως τα πρακτικά μιας συνεδρίασης και τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας της Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή επικαιροποίησε το μητρώο προσθέτοντας τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και δεσμεύτηκε για την αποφυγή καθυστερήσεων στο μέλλον. Συμφώνησε επίσης να αξιολογεί ποια έγγραφα αναφοράς μπορούν να δημοσιεύονται στο μητρώο.

European Commission

Transparency in the #Brexit negotiations is one of our priorities.

@EUombudsman has commended our work including the publication of 100+ negotiating documents, making @MichelBarnier‘s calendar publicly available, and meeting only registered lobbyists.

https://ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/109859…

Graph Transparency Brexit

Η διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για το Brexit συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές μας. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επαίνεσε το έργο μας, καθώς και τη δημοσίευση περισσότερων από 100 εγγράφων διαπραγματεύσεων, τη δημοσιοποίηση του ημερολογίου του Michel Barnier και την πραγματοποίηση συναντήσεων μόνο με εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης.

Η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε τη διετή πρωτοβουλία της για την παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων για το Brexit, επαινώντας το γενικώς υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Προέτρεψε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν αυτά τα πρότυπα και σε ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου. Στα θετικά μέτρα που έλαβε η ειδική ομάδα της Επιτροπής για το Brexit περιλαμβάνονται η δημοσίευση περισσότερων από 100 εγγράφων διαπραγματεύσεων, η δημοσιοποίηση του ημερολογίου του επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και η πραγματοποίηση συναντήσεων μόνο με εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης. Η ειδική ομάδα εφάρμοσε μια διαφανή διαδικασία εργασιών, η οποία καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

2.2 Διαφάνεια των δραστηριοτήτων των ομάδων άσκησης πίεσης

Στο πλαίσιο εκτενούς ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τους κανόνες σχετικά με τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και αντιστρόφως, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η προσέγγιση της Επιτροπής υστερεί σε ορισμένα βασικά σημεία. Ως εκ τούτου, διατύπωσε σειρά προτάσεων για τη διασφάλιση μιας πιο συστηματικής και αποτελεσματικής προσέγγισης όσον αφορά το ζήτημα της μεταπήδησης πρώην μελών του προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα ή προσώπων από τον ιδιωτικό τομέα στην Επιτροπή. Στόχος της Διαμεσολαβήτριας είναι η αποτροπή καταστάσεων όπως η συμμετοχή πρώην συναδέλφων σε δραστηριότητες των ομάδων άσκησης πίεσης ή η μη ενδεδειγμένη πρόσβαση σε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υλοποιήσει πολλές από τις προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας. Σε αυτές περιλαμβάνεται το να ζητείται από το πρόσωπο που μεταπηδά στον ιδιωτικό τομέα να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό στον οποίο πρόκειται να εργαστεί, καθώς και περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη φύση της νέας θέσης εργασίας του.

Aidan O’Sullivan

In 2015 @EUombudsman urged @JunckerEU for more transparency on assessments of new Commissioner jobs. Today it was implemented for first time…

https://ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/60612

Το 2015 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια προέτρεψε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις αξιολογήσεις των θέσεων νέων επιτρόπων. Σήμερα, αυτή η πρόταση υλοποιήθηκε για πρώτη φορά.

European Ombudsman

We welcome @eucopresident publication of meetings with lobbyists, however next #EUCO President should also publish their cabinet’s meetings with lobbyists https://europa.eu/!Yx74PC

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη δημοσίευση των συνεδριάσεων με εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· ωστόσο, θα πρέπει και ο επόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να δημοσιεύει τις συνεδριάσεις των μελών του γραφείου του με εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε επίσης τη διαφάνεια των «συμβουλευτικών οργάνων» που επηρεάζουν την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ. H έρευνα αφορούσε την ομάδα προσωπικοτήτων την οποία συγκρότησε η Επιτροπή αναθέτοντάς της συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να στηρίξει την έρευνα που συνδέεται με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Η ΜΚΟ European Network Against Arms Trade υπέβαλε στη Διαμεσολαβήτρια αναφορά σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας γύρω από τη συγκεκριμένη ομάδα προσωπικοτήτων. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της, η ομάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τα ίδια πρότυπα διαφάνειας με τις τυπικές «ομάδες εμπειρογνωμόνων» που συμβουλεύουν την Επιτροπή σε θέματα πολιτικής. Η ανταπόκριση της Επιτροπής ήταν θετική, καθώς δεσμεύτηκε να δημοσιεύει τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων για την προηγούμενη ομάδα και, όσον αφορά τυχόν νέες μελλοντικές ομάδες αυτού του είδους, να εφαρμόζει τα ίδια πρότυπα διαφάνειας που εφαρμόζονται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Κατόπιν έρευνας βάσει αναφοράς, η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ να τηρεί πλήρες αρχείο όλων των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ εκπροσώπων ομάδων άσκησης πίεσης και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και/ή μελών του γραφείου του. Δήλωσε επίσης ότι τα μέλη του γραφείου του προέδρου θα πρέπει να πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας και να συμμετέχουν μόνο σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αυτούς.

2.3 Πρόσβαση σε έγγραφα

Επί σειρά ετών, το μεγαλύτερο ποσοστό ερευνών αφορά τη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αναφορές αυτού του είδους, αναζητούν έγγραφα τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν από πρακτικά συνεδριάσεων μέχρι νομικές γνωμοδοτήσεις και παρασκευαστικά έγγραφα. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, ο Διαμεσολαβητής λαμβάνει υπόψη αν υφίσταται υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που δικαιολογεί την παροχή πρόσβασης στο κοινό ή αν αυτό αντισταθμίζεται από άλλους παράγοντες, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που τα έγγραφα σχετίζονται με έρευνα που διεξάγεται από θεσμικό όργανο και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένας ακαδημαϊκός υπέβαλε στη Διαμεσολαβήτρια αναφορά κατόπιν άρνησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) να παράσχει πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα που αφορούσαν συνεδριάσεις που είχε πραγματοποιήσει με εκπροσώπους του κλάδου για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε την υπόθεση και διαπίστωσε ότι η ESMA είχε στη διάθεσή της εσωτερικά υπομνήματα σχετικά με τις εν λόγω συνεδριάσεις, ως προς τα οποία θα έπρεπε να είχε εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης. Η ESMA προέβη στη συνέχεια σε μερική δημοσιοποίηση οκτώ εγγράφων. Η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από την ESMA να υποδεικνύει, στο μέλλον, αν η ηλεκτρονική της βιβλιοθήκη πληροφοριών διαθέσιμων στο κοινό περιέχει λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιεί με εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης.

Μια άλλη υπόθεση αφορούσε έγγραφα σχετικά με συνεδριάσεις που πραγματοποίησε η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων με εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης. Αφού παρήλθαν έξι μήνες χωρίς να λάβει απάντηση από την Επιτροπή στο αίτημά του, ο ενδιαφερόμενος απευθύνθηκε στη Διαμεσολαβήτρια. Μετά την κίνηση σχετικής έρευνας από τη Διαμεσολαβήτρια, η Επιτροπή χορήγησε μερική πρόσβαση στα έγγραφα, με αποτέλεσμα η Διαμεσολαβήτρια να περατώσει την υπόθεση.

Στο πλαίσιο μιας σειράς άλλων ερευνών που διενήργησε, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι θα έπρεπε να χορηγηθεί δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα για τα οποία είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η νομική γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) —η οποία βρισκόταν στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ)— σχετικά με τη χρήση του χρηματικού ποσού που είχε λάβει ως δάνειο η γερμανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων Volkswagen για τη δημιουργία συσκευών που παρήγαγαν παραπλανητικά αποτελέσματα στις δοκιμές εκπομπών ρύπων· και τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του καταλόγου δαπανών που μπορούν να καλυφθούν από τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους βουλευτές του ΕΚ.

2.4 Θεμελιώδη δικαιώματα

Η Διαμεσολαβήτρια λαμβάνει τακτικά αναφορές που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ισότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα ακρόασης.

Η Διαμεσολαβήτρια επιλήφθηκε υπόθεσης που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο οι διερμηνείς και οι υπεύθυνοι συνέντευξης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) διεξάγουν συνεντεύξεις με αιτούντες άσυλο. Η ενδιαφερόμενη ΜΚΟ Advocates Abroad εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με συγκεκριμένη συνέντευξη με αιτούντα άσυλο, ο οποίος στη συνέχεια απελάθηκε. Η EASO αναγνώρισε ότι η μέθοδος υποβολής ερωτήσεων που είχε ακολουθήσει ο υπεύθυνος της συνέντευξης ήταν παράτυπη και ότι υπήρχαν προβλήματα με τον διερμηνέα.

Η EASO ανταποκρίθηκε δηλώνοντας ότι θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών, μέτρο το οποίο επιδοκιμάστηκε από τη Διαμεσολαβήτρια, η οποία επισήμανε ότι ο μηχανισμός θα πρέπει τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από την EASO να ενημερώνει αμέσως και συστηματικά τις εθνικές αρχές, εφόσον διαπιστώνει ότι έχουν διαπραχθεί ουσιώδη σφάλματα κατά τη διενέργεια των συνεντεύξεων με τους αιτούντες άσυλο.

Άλλη μία υπόθεση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίστηκε αναφορά σχετικά με πιθανή παράβαση της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και τις συνθήκες στέγασης των Ρομά από την Ιταλία. Η ενδιαφερόμενη, η Διεθνής Αμνηστία, υπέβαλε το ζήτημα στην Επιτροπή το 2012. Στη συνέχεια, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία «EU Pilot» προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα. Μετά από σχεδόν έξι έτη, η Επιτροπή δεν είχε ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα κινήσει ή όχι επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας. Η καθυστέρηση αυτή ώθησε τη ΜΚΟ να παραπέμψει το ζήτημα στη Διαμεσολαβήτρια. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η καθυστέρηση ήταν μεν δικαιολογημένη, ωστόσο προέτρεψε την Επιτροπή να λάβει θέση επί του ζητήματος το συντομότερο δυνατόν.

Dan Merly-Sobovitz

Thank you @EUombudsman for taking a moral stance on equality of #LGBT & #surrogacy children. Unfortunately this Strategic Investigation is too late for my children but I hope it will pave the way for future #RainbowFamilies #LoveIsLove

Σας ευχαριστούμε Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για την υπεύθυνη στάση σας στο ζήτημα της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ και της παρένθετης μητρότητας. Δυστυχώς, όταν πραγματοποιήθηκε αυτή η στρατηγική έρευνα ήταν ήδη αργά για τα δικά μου παιδιά, ελπίζω όμως ότι θα ανοίξει τον δρόμο για το μέλλον.

European Ombudsman

@EU_Commission changed its practice for assessing academic qualifications of #EUtrainees.

Do you have a three-year degree obtained in less than three years? You are now eligible to apply!

Read more about @EUombudsman‘s decision here: https://europa.eu/!gu43Yu

EU trainees

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε την πρακτική της για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψήφιων που υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Λάβατε πτυχίο τριετούς φοίτησης σε λιγότερο από τρία έτη; Τώρα έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση!

Βάσει πληροφοριών που έλαβε από μέλη του προσωπικού, η Διαμεσολαβήτρια επικοινώνησε γραπτώς με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές τους όσον αφορά το δικαίωμα άδειας των μελών του προσωπικού που αποκτούν παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να συνδράμει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην προστασία του μείζονος συμφέροντος του παιδιού στο πλαίσιο των πολιτικών τους για το προσωπικό. Τα μέλη του προσωπικού που επικοινώνησαν με τη Διαμεσολαβήτρια επέστησαν την προσοχή στις διαφορετικές πρακτικές των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά το δικαίωμα άδειας των μελών του προσωπικού που αποκτούν παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας.

Η Επιτροπή απάντησε ότι, από το 2012, η συνήθης πρακτική της είναι να χορηγεί, σε ad hoc βάση, άδεια 20 εβδομάδων, όπως και στην περίπτωση των μελών του προσωπικού που αποκτούν παιδιά μέσω υιοθεσίας. Δήλωσε ότι προτίθεται να τυποποιήσει αυτή την πρακτική. Το Συμβούλιο απάντησε ότι θα ακολουθήσει την πρακτική της Επιτροπής, ενώ το Κοινοβούλιο ανέφερε ότι ήταν πρόθυμο να συμμετάσχει σε διοργανικό διάλογο για την εξεύρεση κοινής προσέγγισης σχετικά με το ζήτημα.

Μια άλλη έρευνα είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η Επιτροπή την πρακτική της για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η αλλαγή αυτή επήλθε μετά την υποβολή αναφοράς που αφορούσε απόφαση της Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για πρακτική άσκηση, με την αιτιολογία ότι ο ενδιαφερόμενος είχε λάβει το πτυχίο του κατόπιν διετούς και όχι τριετούς φοίτησης. Ενόσω η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, η Επιτροπή έκανε δεκτό τον ενδιαφερόμενο στη διαδικασία επιλογής και πλέον δέχεται αιτούντες που έχουν λάβει το βασικό τους πτυχίο σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

2.5 Θέματα δεοντολογίας

Η δημόσια διοίκηση της ΕΕ διαθέτει πολλούς κανόνες για την πρόληψη περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή άλλων παραβάσεων δεοντολογίας. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή συνίσταται στη διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων, καθώς και στην παροχή συνδρομής στα θεσμικά όργανα ώστε να αποτρέπουν την καλλιέργεια της αντίληψης ότι είναι δυνατή η διάπραξη παραβάσεων δεοντολογίας.

Η ΜΚΟ foodwatch υπέβαλε στη Διαμεσολαβήτρια αναφορά σχετικά με την εταιρική χορηγία της ρουμανικής προεδρίας του Συμβουλίου. Η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των κατευθυντήριων οδηγιών του προς τα κράτη μέλη που ασκούν την προεδρία της Ένωσης ώστε να συμπεριληφθεί το ζήτημα της ιδιωτικής χορηγίας.

Η διενέργεια έρευνας σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να χορηγήσει στο κοινό πρόσβαση στις δηλώσεις συμφερόντων των μεσαίων διοικητικών στελεχών της οδήγησε την EFSA στην εφαρμογή νέας πολιτικής διαφάνειας. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη πολιτική, δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις συμφερόντων για το σύνολο των μελών της επιχειρησιακής της διεύθυνσης. Επίσης, η EFSA συμμορφώθηκε με το αίτημα της Διαμεσολαβήτριας να δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις συμφερόντων του επιστημονικού διευθυντή, του ανώτερου επιστημονικού συντονιστή και του ανώτερου συμβούλου πολιτικής. Η Διαμεσολαβήτρια σημείωσε με ικανοποίηση ότι η EFSA διαθέτει επίσης κατάλληλο σύστημα για την επεξεργασία αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα.

Η Διαμεσολαβήτρια επιβεβαίωσε το πόρισμά της με το οποίο είχε διαπιστωθεί ότι η διαδικασία για την ανάδειξη του πλέον υψηλόβαθμου υπαλλήλου της Επιτροπής έπασχε από τέσσερις περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Ζήτησε από την Επιτροπή να θεσπίσει ειδική διαδικασία για τον διορισμό του γενικού της γραμματέα, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιας κατάστασης στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημοσίευση της προκήρυξης της κενής θέσης και την εκ των προτέρων συμπερίληψη του διορισμού στην ημερήσια διάταξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης των επιτρόπων σε χρόνο που επιτρέπει τη διεξαγωγή δέουσας συζήτησης επί του ζητήματος. Προς το τέλος του 2019 η Επιτροπή ακολούθησε τη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας, θεσπίζοντας ειδική διαδικασία διορισμού για τη θέση του γενικού γραμματέα, η οποία περιλαμβάνει την προκήρυξη της κενής θέσης και σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

2.6 Οργανισμοί και λοιπά όργανα της ΕΕ

Ο Διαμεσολαβητής έχει διενεργήσει στο παρελθόν διάφορες έρευνες που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαφάνειας γύρω από ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Οι έρευνες αυτές οδήγησαν σε αύξηση της διαφάνειας σε τομείς όπως οι κλινικές δοκιμές. Με βάση αυτή την αγαστή συνεργασία με τον EMA, η Διαμεσολαβήτρια κίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο EMA διαχειρίζεται τις επαφές με φαρμακευτικές εταιρείες προτού αυτές υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων τους. Η έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε επίσης δημόσια διαβούλευση, οδήγησε τον ΕΜΑ στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας. Ο EMA συμφώνησε να δημιουργήσει αρχείο των επιστημονικών συμβουλών που αφορούν τα φάρμακα που υπόκεινται στη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Οι συμβουλές αυτές θα δημοσιοποιούνται μόλις το φάρμακο εγκριθεί προς πώληση στην Ευρώπη. Ο EMA ανέφερε επίσης ότι θα μεριμνά, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε οι εμπειρογνώμονες που έχουν αναλάβει εξέχοντα ρόλο στην παροχή συμβουλών προς φαρμακευτικές εταιρείες κατά το στάδιο που προηγείται της κυκλοφορίας στην αγορά να είναι άλλοι από αυτούς που συντάσσουν την έκθεση αξιολόγησης του EMA για ένα νέο φάρμακο.

The Consumer Voice

Great that @EMA agrees to make scientific advice on medicines more transparent & independent. To truly boost consumers’ trust in medicines, reports about interactions between the EMA and pharma companies must go in to the details, as we’ve asked before (http://bit.ly/2KRoNVe)

Είναι σπουδαία η είδηση ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συμφώνησε να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα. Για να ενισχυθεί πραγματικά η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα φάρμακα, οι εκθέσεις που αφορούν τις επαφές μεταξύ του EMA και των φαρμακευτικών εταιρειών πρέπει να είναι πιο αναλυτικές, αίτημα το οποίο έχουμε επαναλάβει και στο παρελθόν.

Μια ισπανική εταιρεία υπέβαλε στη Διαμεσολαβήτρια αναφορά διότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δεν απάντησε στα ερωτήματα που του υπέβαλε η εταιρεία κατά την προετοιμασία της προσφοράς της στο πλαίσιο διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης, ενώ είχε απαντήσει στα ερωτήματα άλλου υποψηφίου. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε κακοδιοίκηση και συνέστησε στον ENISA να αποζημιώσει την ενδιαφερόμενη για τον χρόνο και τους πόρους που είχε επενδύσει για την προετοιμασία της προσφοράς της. Ο ENISA δέχθηκε την πρόταση της Διαμεσολαβήτριας και προέβη στη χαριστική καταβολή ποσού ύψους 2 500 ευρώ προς την εταιρεία. Το αποτέλεσμα ικανοποίησε την ενδιαφερόμενη και η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση.

European Ombudsman

We welcome @EU_EEAS decision to grant an investigative journalist increased access to #GlobalTechPanel documents, as a result of one of our inquiries.

https://europa.eu/!MB76Rn

Monde

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να χορηγήσει σε ερευνητή δημοσιογράφο αυξημένη πρόσβαση στα έγγραφα της ομάδας Global Tech Panel, κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήσαμε.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αποτέλεσε αντικείμενο αναφοράς μετά την άρνησή της να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν την «Global Tech Panel», μια ομάδα στην οποία συμμετέχουν ηγετικές προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας, της κοινωνίας των πολιτών και της διπλωματίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Ένας ερευνητής δημοσιογράφος είχε ζητήσει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούσαν την ομάδα. Απευθύνθηκε στη Διαμεσολαβήτρια καθώς η ΕΥΕΔ, μολονότι είχε επιτρέψει την πρόσβαση σε τέσσερα έγγραφα, είχε διαγράψει σημαντικά τμήματα των εγγράφων. Με μια κίνηση που επιδοκιμάστηκε από τη Διαμεσολαβήτρια, η ΕΥΕΔ συμφώνησε να δημοσιοποιήσει μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των εγγράφων.

2.7 Συμβάσεις και επιχορηγήσεις της ΕΕ

Κάθε χρόνο, ο Διαμεσολαβητής εξετάζει διάφορες υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίζεται έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, οι οποίες κατά κανόνα βασίζονται σε ζητήματα που προκύπτουν κατόπιν ελέγχων. Εάν στο πλαίσιο ελέγχου διαπιστωθεί πρόβλημα, η Επιτροπή έχει καθήκον να ανακτήσει τα χρηματικά ποσά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω παρανοήσεων ή σφαλμάτων κατά τον έλεγχο, ενδέχεται η ανάκτηση των ποσών να μην είναι δικαιολογημένη. Ο Διαμεσολαβητής είναι σε θέση να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς έχει την εξουσία να επιθεωρεί όλα τα σχετικά έγγραφα.

Μια γερμανική εταιρεία απευθύνθηκε στη Διαμεσολαβήτρια αφού η Επιτροπή ανέκτησε ποσό ύψους περίπου 100 000 ευρώ από αυτή. Από το 2010 έως το 2014, η εταιρεία συμμετείχε σε χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο στη Ναμίμπια, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη της ικανότητας των εθνικών αρχών της Ναμίμπια να διαχειρίζονται τους χρηματοδοτικούς πόρους και τα προγράμματα της ΕΕ. Η Επιτροπή ανέκτησε το χρηματικό ποσό κατόπιν ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου οι δαπάνες που σχετίζονταν με το προσωπικό θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες, διότι ορισμένοι εργαζόμενοι δεν είχαν τα κατάλληλα προσόντα, ενώ ορισμένοι από αυτούς εργάζονταν κατά τις επίσημες αργίες, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ναμίμπια. Η Διαμεσολαβήτρια επισήμανε ότι η σύμβαση περιείχε μεν συστάσεις σχετικά με τα προσόντα που θα έπρεπε να έχουν οι εργαζόμενοι, ωστόσο αυτά δεν αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση. Μετά την παρέμβαση της Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή κατέβαλε στην ενδιαφερόμενη το ποσό των 97 461 EUR.

Μια άλλη υπόθεση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίστηκε έλεγχο δαπανών που δηλώθηκαν σε τρία έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Η Επιτροπή ζήτησε από τον ενδιαφερόμενο να παράσχει περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσει τις δαπάνες που σχετίζονταν με το προσωπικό και άλλες δραστηριότητες. Στη συνέχεια αποφάσισε να ανακτήσει τις δαπάνες προσωπικού, καθώς έκρινε ότι τα συμπληρωματικά έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο δεν περιείχαν αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες. Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η απόρριψη όλων των δαπανών προσωπικού από την Επιτροπή ήταν δυσανάλογη. Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει σαφή κατάλογο των εγγράφων που μπορούν να χρησιμεύσουν ως αξιόπιστα εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων, κατόπιν ελέγχου, ότι το σύστημα καταγραφής χρόνου που χρησιμοποιείται από οργανισμό που υλοποιεί ένα έργο ή εκτελεί μια σύμβαση, είναι αναξιόπιστο.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ερευνά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Μια υπόθεση αφορούσε τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ σύμβασης από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βολιβία. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε την ενδιαφερόμενη, γερμανική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, ότι της είχε ανατεθεί η σύμβαση, αλλά ότι δεν ήταν δυνατή η υπογραφή της πριν από την παρέλευση υποχρεωτικής ανασταλτικής προθεσμίας επτά ημερών. Η ενδιαφερόμενη ενημερώθηκε επίσης ότι, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που θα λαμβάνονταν κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανασταλτικής προθεσμίας δικαιολογούσαν διεξοδικότερη εξέταση των προσφορών, θα λάμβανε αμέσως σχετική ειδοποίηση. Έναν μήνα αργότερα η αντιπροσωπεία ενημέρωσε την ενδιαφερόμενη ότι είχε επιλέξει μια εταιρεία της οποίας η προσφορά είχε αρχικά απορριφθεί. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε κακοδιοίκηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο η αντιπροσωπεία είχε αξιολογήσει την προσφορά που είχε αρχικά απορρίψει. Ωστόσο, έκρινε ότι η αντιπροσωπεία θα έπρεπε να είχε ενημερώσει την ενδιαφερόμενη ότι, κατά τη διάρκεια της ανασταλτικής προθεσμίας, είχε λάβει πληροφορίες από άλλον υποψήφιο οι οποίες μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάθεση της σύμβασης. Κατόπιν αιτήματος της Διαμεσολαβήτριας, η αντιπροσωπεία δήλωσε ότι θα αποζημιώσει την ενδιαφερόμενη για τον χρόνο και τους πόρους που δαπάνησε, μετά την πάροδο της ανασταλτικής προθεσμίας, για την προετοιμασία των συμπληρωματικών εγγράφων της προσφοράς της.

2.8 Συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ

Η Διαμεσολαβήτρια υποστηρίζει θερμά το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω της συμμετοχής τους σε δημόσιες διαβουλεύσεις ή με την ενημέρωσή τους σχετικά με πολιτικές και νομοθετικές πράξεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι πολίτες αισθάνονται ότι το έργο της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ απευθύνεται και σε αυτούς. Αυτό προϋποθέτει ότι οι πολίτες είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τη διοίκηση της ΕΕ στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Προς τον σκοπό αυτόν, η Διαμεσολαβήτρια συνέταξε σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη χρήση των γλωσσών στους ιστότοπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, με βάση τις 286 απαντήσεις τις οποίες έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποίησε επί του θέματος. Οι κατευθυντήριες γραμμές απεστάλησαν σε διάφορα όργανα της ΕΕ για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, και τα περισσότερα εξ αυτών απάντησαν πριν από το τέλος του έτους. Η Διαμεσολαβήτρια προτίθεται να οριστικοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές το πρώτο εξάμηνο του 2020. Στο πλαίσιο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών προτείνεται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή συγκεκριμένης γλωσσικής πολιτικής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς, η πρόβλεψη της δυνατότητας των πολιτών να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια επίσημη γλώσσα της ΕΕ στην οποία επικοινώνησαν γραπτώς με το όργανο, και η εξέταση από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς του ενδεχομένου χρήσης μηχανικής μετάφρασης όπου είναι δυνατόν.

Η Διαμεσολαβήτρια διενήργησε επίσης έρευνες βάσει αναφορών για την προαγωγή του στόχου της διασφάλισης της χρήσης των επίσημων γλωσσών της ΕΕ από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Μια μικρή επιχείρηση στη Γαλλία υπέβαλε στη Διαμεσολαβήτρια αναφορά διότι οι ιστοσελίδες της Επιτροπής σχετικά με τα «νέα τρόφιμα» —είδη τροφίμων που παράγονται με νέες μεθόδους— ήταν διαθέσιμες μόνο στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή ξεκίνησε να μεταφράζει τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης νέων τροφίμων σε περισσότερες γλώσσες. Επίσης, οι ιστοσελίδες ανανεώθηκαν ώστε να συμπεριληφθεί η πληροφορία ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ.

European Ombudsman

Our multilingual staff is ready to help you in any of the EU’s 24 languages. Happy European day of languages!

Multilinguism

Το πολύγλωσσο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας βοηθήσει και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Χαρούμενη ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών!

3. Επικοινωνία και συνεργασία

3.1 Επικοινωνία

Videos
Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly δημιούργησε ένα βίντεο στο οποίο παροτρύνει τους πολίτες να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019.

Το 2019 το γραφείο του Διαμεσολαβητή ενίσχυσε τη διαδικτυακή του επικοινωνία χρησιμοποιώντας την αρχική σελίδα του ιστότοπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την ανάδειξη των ερευνών με επιτυχή έκβαση. Το κεντρικό θέμα του ιστότοπου επικαιροποιείται σε τακτική βάση ώστε να προβάλλονται ενημερώσεις σχετικά με έρευνες του Διαμεσολαβητή. Με τον τρόπο αυτόν παρέχονται στο κοινό εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή. Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνονται το θέμα που αφορούσε τα μέτρα που έλαβε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κατόπιν έρευνας της Διαμεσολαβήτριας, μέσω των οποίων ενίσχυσε τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα, και το ευχαριστήριο μήνυμα το οποίο απηύθυνε η Διαμεσολαβήτρια στα εκατοντάδες άτομα που επικοινώνησαν μαζί της για να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν μια συγκεκριμένη έρευνα.

Αυξήθηκε επίσης η δραστηριότητα της Διαμεσολαβήτριας στο Twitter, στο LinkedIn και στο Instagram. Το γραφείο χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρέχει, με απλό και ελκυστικό τρόπο, πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτελεί, τα πρόσωπα που βοηθά και τους στόχους που επιτυγχάνει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν επίσης έμφαση στον ρόλο του Διαμεσολαβητή σε σχέση με ευρύτερα ζητήματα, όπως η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ενώ πρόσφεραν στο γραφείο τη δυνατότητα να συμμετάσχει, μαζί με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στον εορτασμό σημαντικών επετείων, όπως ήταν η 10η επέτειος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το μέσο που σημείωσε την ταχύτερη ανάπτυξη το 2019 ήταν το Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους το κοινό αυξήθηκε κατά 47 %. Στο LinkedIn, ο αριθμός των ακολούθων αυξήθηκε κατά 21 %, ενώ στο Twitter, όπου το γραφείο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κοινό, ο αριθμός των ακολούθων αυξήθηκε από 22 600 στα τέλη του 2018 σε 26 300 τον Δεκέμβριο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 16 %.

Η κύρια εκδήλωση επικοινωνίας εκτός διαδικτύου για το γραφείο του Διαμεσολαβητή είναι η ετήσια συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της οποίας ο Διαμεσολαβητής παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του για το προηγούμενο έτος και ανακοινώνει τη διενέργεια νέων σημαντικών ερευνών. Το 2019 η συνέντευξη Τύπου επικεντρώθηκε στη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των κρατών μελών στις Βρυξέλλες, καθώς και στην απόφαση για την υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικής έκθεσης σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών του Συμβουλίου.

3.2 Σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

3.2.1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας ισχυρός και απαραίτητος εταίρος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Διαμεσολαβητή, ο οποίος λογοδοτεί στην Επιτροπή Αναφορών. Το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της ειδικής έκθεσης της Διαμεσολαβήτριας για τη διαφάνεια των διαδικασιών του Συμβουλίου με ψήφισμα το οποίο ενέκρινε, με συντριπτική πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε καθήκοντα μετά την εκλογή του τον Μάιο του 2019. Έκτοτε, η Διαμεσολαβήτρια έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου David Sassoli και νεοεκλεγέντες βουλευτές του ΕΚ που εκπροσωπούν όλες τις σημαντικές πολιτικές ομάδες. Κατά τη διάρκεια του 2019 η Διαμεσολαβήτρια απευθύνθηκε στο σύνολο της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και παρέστη, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, ενώπιον διαφόρων επιτροπών, στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων και ειδικών ακροάσεων. Το 2019 το Κοινοβούλιο επανεξέλεξε, για δεύτερη θητεία, την εν ενεργεία Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly. Η Διαμεσολαβήτρια προσβλέπει στη συνέχιση της εποικοδομητικής σχέσης της με το Κοινοβούλιο το 2020.

David Sassoli

Congratulations to Emily O’Reilly on her reappointment as @EUombudsman. I look forward to working with her to increase transparency in the EU institutions and build citizens’ trust.

EOR Sassoli

Συγχαρητήρια στην Emily O’Reilly για την επανεκλογή της ως Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την αύξηση της διαφάνειας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των πολιτών.

3.2.2 Επιτροπή Αναφορών

Το 2019 η Επιτροπή Αναφορών και η Διαμεσολαβήτρια συνέχισαν να συνεργάζονται στενά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ανησυχίες των πολιτών αντιμετωπίζονται στα κατάλληλα επίπεδα. Ενώ ο Διαμεσολαβητής ασχολείται με αναφορές κατά των θεσμικών και λοιπών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, η Επιτροπή Αναφορών επιλαµβάνεται αναφορών σχετικά µε τους τοµείς δραστηριότητας της ΕΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Διαμεσολαβήτρια επαίνεσε τη στενή συνεργασία με την προηγούμενη Επιτροπή Αναφορών και προσβλέπει στη συνεργασία με τα νέα μέλη τα επόμενα έτη.

PETI Committee Press

#EPlenary approves joint @EP_Petitions @EPInstitutional report on the @EUombudsman strategic inquiry on transparency in the preparatory bodies of the Council – 479/18/81

PETI Resolution

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνει την κοινή έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για τη διαφάνεια των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου — 479/18/81.

3.2.3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καθώς η Επιτροπή αποτελεί το μεγαλύτερο θεσμικό όργανο της ΕΕ, με τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι φυσικό ένα σημαντικό ποσοστό των αναφορών που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή να αφορά το έργο της Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο του διοικητικού έργου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η σχέση συνεργασίας με την Επιτροπή απέφερε αποτελέσματα σε σχέση με πολλές σημαντικές έρευνες και ο διάλογος συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Το 2019 το νέο Σώμα των Επιτρόπων, υπό την ηγεσία της προέδρου του, Ursula von der Leyen, έλαβε την εντολή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε με χαρά ότι το χαρτοφυλάκιο της αντιπροέδρου Věra Jourová περιλαμβάνει ρητώς τα ζητήματα της διαφάνειας και της δεοντολογίας, γεγονός που αποτελεί νέα εξέλιξη.

Η Emily O’Reilly συναντήθηκε στο Στρασβούργο με τον Michel Barnier, επικεφαλής διαπραγματευτή της ειδικής ομάδας για το Brexit
Η Emily O’Reilly συναντήθηκε στο Στρασβούργο με τον Michel Barnier, επικεφαλής διαπραγματευτή της ειδικής ομάδας για το Brexit.

3.2.4 Άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί

Ο Διαμεσολαβητής διατηρεί επίσης σχέσεις με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ με σκοπό την παρατήρηση και τη στήριξη της διοικητικής φιλοσοφίας και της διοργανικής συνεργασίας. Το 2019 η Διαμεσολαβήτρια είχε στενή επαφή με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και διάφορους άλλους οργανισμούς.

European Central Bank

As part of #GlobalEthicsDay, we heard from Mihails Kozlovs from @EUAuditors about their special report on the ethical frameworks of EU institutions, and Rosita Hickey from the @EUombudsman, who shared the Ombudsman’s views on integrity and good governance for public institutions.

ECB

Επ’ ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας δεοντολογίας, ο Mihails Kozlovs από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μας μίλησε για την ειδική έκθεση σχετικά με τα πλαίσια δεοντολογίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και η Rosita Hickey από το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μας ενημέρωσε για τις απόψεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την ακεραιότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση των δημόσιων οργανισμών.

3.2.5 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Ως μέλος του πλαισίου της ΕΕ σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), ο Διαμεσολαβητής προασπίζει, προωθεί και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης από τη διοίκηση της ΕΕ. Η Διαμεσολαβήτρια άσκησε την προεδρία του πλαισίου της ΕΕ το 2019.

Η Διαμεσολαβήτρια εργάστηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την ανάπτυξη ιδεών που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη θέσπιση μιας πιο φιλόδοξης και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020. Για τον σκοπό αυτόν, το γραφείο του Διαμεσολαβητή συμμετείχε σε ακρόαση που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Ευρωπαϊκή Ημέρα ατόμων με αναπηρία, με αίτημα την πραγματοποίηση βελτιώσεων στο πλαίσιο της διοίκησης της ΕΕ.

EESC President

Very happy to exchange views with @EUombudsman Emily O’Reilly about our @EU_EESC rules of procedure and code of conduct and new @EESC_SOC report on the real right of persons with disabilities to vote in #EUelections2019 #thistimeimvoting

EESC EOR-Jahier

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Luca Jahier: Ήταν μεγάλη μου χαρά να ανταλλάξω απόψεις με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό και τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΟΚΕ και τη νέα έκθεση του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» της ΕΟΚΕ σχετικά με το δικαίωμα ψήφου των ατόμων με αναπηρίες στις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2019.

European Ombudsman

#WebAccessibility: @Euombudsman is satisfied the @EU_Commission is taking steps to improve and makes six suggestions: https://europa.eu/!rg33uW

EO web accessibility

Διαδικτυακή προσβασιμότητα: η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια είναι πεπεισμένη ότι η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα βελτίωσης και διατυπώνει έξι προτάσεις.

Η Διαμεσολαβήτρια ακολούθησε τις προτάσεις βελτίωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της έρευνας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων της Επιτροπής και των διαδικτυακών εργαλείων για τα άτομα με αναπηρίες. Αφού εξέτασε τις προσπάθειες της Επιτροπής να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, η Διαμεσολαβήτρια επιδοκίμασε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διαθέσει περισσότερες πληροφορίες σε ευανάγνωστη μορφή. Η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση του κοινού μια απλουστευμένη έκδοση του επίσημου ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αποτελεί την πύλη προς την ΕΕ και πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Η Διαμεσολαβήτρια επιδοκίμασε επίσης τις δεσμεύσεις που ανέλαβε περαιτέρω η Επιτροπή για την τήρηση υψηλότερων διεθνών προτύπων, την υλοποίηση της πρόθεσής της να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την διαδικτυακή προσβασιμότητα και τη βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού.

Στον τομέα της ψηφιακής διοίκησης, η Διαμεσολαβήτρια διερεύνησε το ζήτημα τη ς προσβασιμότητας των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Κατόπιν αναφοράς που υποβλήθηκε από άτομο με μειωμένη όραση, το οποίο δεν ήταν σε θέση να υποβάλει καταγγελία στην OLAF σχετικά με μια περίπτωση απάτης, καθώς η μέθοδος επαλήθευσης που απαιτούσε ο ιστότοπος δεν ήταν συμβατή με το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης που χρησιμοποιούσε ο ενδιαφερόμενος, η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε από την OLAF να βελτιώσει την προσβασιμότητα των διαδικτυακών της εργαλείων. Αφού προέβη σε άμεσες βελτιώσεις σε ορισμένα από τα εργαλεία της, η OLAF δεσμεύτηκε να αναμορφώσει και τα υπόλοιπα εργαλεία στον ιστότοπό της εντός των επόμενων μηνών. Το παράδειγμα αυτό καταδεικνύει ότι μία μόνο αναφορά μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες και να οδηγήσει σε βελτίωση της συνολικής πολιτικής ενός θεσμικού οργάνου.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε αναφορά που αφορούσε την απόκριση της Επιτροπής σε εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ίδρυμα φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στην Ουγγαρία, το οποίο συγχρηματοδοτείτο από την ΕΕ. Εξέφρασε την ανησυχία ότι η ερμηνεία από την Επιτροπή μιας βασικής διάταξης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση, δεν συνάδει με την ερμηνεία της αρμόδιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Μολονότι δέχθηκε ότι στην προκείμενη υπόθεση δεν υφίστατο νομική βάση επί της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να ανακτήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ που είχαν διατεθεί στο ίδρυμα, η Διαμεσολαβήτρια συνέστησε στην Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της νομικής βάσης, ώστε να διασφαλίσει ότι, στο μέλλον, οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ θα δαπανώνται σύμφωνα με τη Σύμβαση. Αφού διατύπωσε μια σειρά συστάσεων για βελτίωση, επί του παρόντος η Διαμεσολαβήτρια διερευνά το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο χωριστής αναφοράς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με τα μέτρα που έλαβε ώστε οι γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα οποία δεν μπορούν να εισαχθούν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία να μην υποχρεώνονται να συνεισφέρουν στις εκπαιδευτικές δαπάνες των παιδιών τους. Η Επιτροπή δήλωσε ότι θα καλύψει πλήρως αυτές τις δαπάνες και ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τροποποίηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

3.3 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών

Το γεγονός που προσέλκυσε την προσοχή το 2019 για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών (ENO) —το οποίο αποτελείται από 96 γραφεία σε 36 ευρωπαϊκές χώρες και την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου— ήταν η ετήσια διάσκεψη του Απριλίου. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή μελών του δικτύου και εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και οργανισμών με έδρα τις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο της δημόσιας συνεδρίασης της διάσκεψης διερευνήθηκαν πιθανοί τρόποι ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα λίγο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, εξετάστηκαν νέες πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στα κοινά, καθώς και η ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων δομών σε αυτές, περιλαμβανομένου και του ρόλου που θα κληθούν να διαδραματίσουν οι διαμεσολαβητές. Στο πλαίσιο της διάσκεψης συζητήθηκαν επίσης επίκαιρα θέματα συναφή με το έργο των διαμεσολαβητών, όπως οι δημογραφικές αλλαγές και οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, καθώς και οι «ήπιες εξουσίες» των θεσμών των διαμεσολαβητών.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών (ΕΝΟ) που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες
Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών (ΕΝΟ) που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διασκέψεις του ΕΝΟ διοργανώνονται στις Βρυξέλλες είναι ότι, με τον τρόπο αυτόν, καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση της εμπειρογνωσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που εδρεύουν εκεί. Προς τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο της διάσκεψης του 2019 διεξήχθη μια σειρά κοινών συνεδριών με το SOLVIT, το δίκτυο που, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει στήριξη σε ιδιώτες και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα στην ΕΕ.

Το ENO συνέχισε να επικεντρώνεται σε παράλληλες έρευνες και πρωτοβουλίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων γραφείων διαμεσολαβητών. Τον Ιούλιο του 2019 η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε μια στρατηγική πρωτοβουλία για την εξέταση των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών στα κράτη μέλη της ΕΕ για ζητήματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Επτά εθνικά γραφεία διαμεσολαβητών συνεργάστηκαν με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σε αυτή την πρωτοβουλία. Στην επιστολή περάτωσης, η κ. O’Reilly παρότρυνε την Επιτροπή να εντείνει την παρακολούθηση των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται άμεσα τις καταγγελίες, καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση των εξουσιών της για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών στα κράτη μέλη.

European Ombudsman

‘What happens in Brussels, should not stay in Brussels. We need to use as many channels as possible to reach and communicate with citizens’ says @maitepagaza #ENO2019

EO Maite Pagazaurtundúa

«Ό,τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, δεν θα πρέπει να μένει στις Βρυξέλλες. Πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα για να προσεγγίζουμε και να επικοινωνούμε με τους πολίτες» δήλωσε η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Maite Pagazaurtundúa κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του ΕΝΟ του 2019.

Συζητήσεις στο πλαίσιο της κοινής ομάδας εργασίας ENO-SOLVIT
Συζητήσεις στο πλαίσιο της κοινής ομάδας εργασίας ENO-SOLVIT.
Ενδιαφερόμενοι στους οποίους η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια πρότεινε να επικοινωνήσουν με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς το 2019 και αναφορές που διαβιβάστηκαν
Ενδιαφερόμενοι στους οποίους η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια πρότεινε να επικοινωνήσουν με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς το 2019 και αναφορές που διαβιβάστηκαν

H διαδικασία υποβολής ερωτημάτων, στο πλαίσιο της οποίας ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επικουρεί τα μέλη του ΕΝΟ επικοινωνώντας με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει στοχευμένες απαντήσεις σε θέματα δικαίου της ΕΕ, συνέχισε να αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο πόρο. Ένα ερώτημα αυτού του είδους υποβλήθηκε από τον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή της Δανίας και αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ένα άλλο ερώτημα που υποβλήθηκε από τον Ομοσπονδιακό Διαμεσολαβητή του Βελγίου αφορούσε τις θεωρήσεις εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των πολιτών σε αυτές τις περιπτώσεις.

EP Suomessa

Vielä ehdit mukaan! Onko avoimuudella rajat? Aiheesta @Eurooppasali​ssa 6.6. klo 10-11.30 Mukana @EUombudsman Emily O’Reilly, @oikeuskansleri, @oikeusasiamies, @HeidiHautala & Transparency Intl Suomen pj. Korhonen. Juonto @ooseuri. Infoa ja ilmoittaudu: http://eptwitter.eu/qhGb

EP Suomessa - Photo personnes

Το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Φινλανδία διοργανώνει συζήτηση με θέμα τα όρια της διαφάνειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου στο «House of Europe» από τις 10 π.μ. έως τις 11.30 π.μ., με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Emily O’Reilly, του Φινλανδού Επιτρόπου Δικαιοσύνης, του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή της Φινλανδίας, της βουλευτή Heidi Hautala και του προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας στη Φινλανδία Jaakko Korhonen. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Olli Seuri.

Η δημοσίευση του Network in Focus 2019 συγκεντρώνει τα πιο σημαντικά σημεία της διάσκεψης του ΕΝΟ του 2019.
Η δημοσίευση του Network in Focus 2019 συγκεντρώνει τα πιο σημαντικά σημεία της διάσκεψης του ΕΝΟ του 2019.

Τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε περιφερειακή συνάντηση του δικτύου ΕΝΟ στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των γραφείων διαμεσολαβητών της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, καθώς και του γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Στη συνάντηση έγινε απολογισμός της έρευνας σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία και διερευνήθηκαν πιθανά ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο παράλληλων ερευνών στο μέλλον.

Συνεχίζοντας τις τακτικές επισκέψεις της στα γραφεία των εθνικών ομολόγων της, η κ. O’Reilly μετέβη στο Ελσίνκι, όπου συναντήθηκε με τον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή της Φινλανδίας και τον Επίτροπο Δικαιοσύνης. Το κεντρικό θέμα στο οποίο εστίασε η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, ήταν η διαφάνεια, στο πλαίσιο αφενός των νομοθετικών διαδικασιών του Συμβουλίου της ΕΕ και αφετέρου των δραστηριοτήτων των ομάδων άσκησης πίεσης.

3.4 Βραβείο Χρηστής Διοίκησης

Τον Ιούνιο η Διαμεσολαβήτρια διοργάνωσε την τελετή απονομής για τη δεύτερη διοργάνωση του Βραβείου Χρηστής Διοίκησης. Ως υποψήφια για το βραβείο προτάθηκαν 54 έργα από τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και από πολλούς οργανισμούς και λοιπά όργανα. Το συνολικό Βραβείο Χρηστής Διοίκησης απονεμήθηκε στις ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάστηκαν για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόβλημα.

Award
The Award for Good Administration ceremony took place at the Solvay Library in Brussels
Η τελετή απονομής του Βραβείου Χρηστής Διοίκησης πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη Solvay στις Βρυξέλλες.

Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Διαμεσολαβήτρια απένειμε επίσης βραβεία σε έργα σε έξι θεματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η επικοινωνία και η ανοιχτή διοίκηση. Στους νικητές των επιμέρους κατηγοριών περιλαμβάνονται ένα καινοτόμο έργο της Ευρωπόλ, στο πλαίσιο του οποίο χρησιμοποιήθηκε η συλλογική νοημοσύνη για τον εντοπισμό παιδιών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και ένα έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις απειλές κατά των μελισσών. Ειδικό βραβείο απονεμήθηκε σε υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκστρατεία τους στον απόηχο του κινήματος #MeToo για τη μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Η Διαμεσολαβήτρια εγκαινίασε το Βραβείο Χρηστής Διοίκησης το 2017 με στόχο να αναγνωριστεί η αριστεία στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας στην ΕΕ και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή δημιουργικών ιδεών και καλών πρακτικών. Πέραν των νικητών που αναφέρονται ανωτέρω, οι 54 υποψηφιότητες περιλάμβαναν επίσης έργα για την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ, την παρουσίαση σχετικά νέων εννοιών με καινοτόμους τρόπους —όπως της ψηφιακής δεοντολογίας—, τη θέσπιση εσωτερικών περιβαλλοντικών πολιτικών και την προδραστική ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους στην ΕΕ.

Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή και οι νικητές επελέγησαν από τη Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, από συνοπτικούς καταλόγους με τους επικρατέστερους υποψηφίους.

Η Emily O’Reilly κατά τη διάρκεια της τελετής
Η Emily O’Reilly κατά τη διάρκεια της τελετής.

European Ombudsman

And we have the ovearall WINNERS @EU_ENV & @EU_Growth for their comprehensive strategy for reducing plastics pollution and the awareness -raising campaign for the use of single-use plastics #EOaward

EO photo Award winners 1

Βραβείο Χρηστής Διοίκησης: Και οι τελικοί νικητές είναι: Η ΓΔ Περιβάλλοντος (ENV) και η ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκληρωμένη στρατηγική τους για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά και την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη χρήση πλαστικών μίας χρήσης.

Vytenis Andriukaitis

So proud of my colleagues in @Food_EU @EU_Healt @ECDC_EU @EFSA_EU and in all the other services of the @EU_Commission nominated for #EOaward ! So happy to share this moment with you.

Kudos to all My speech https://europa.eu/!hc69uh

Awards

Είμαι υπερήφανη για τους συναδέλφους μου στη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που προτάθηκαν για το Βραβείο Χρηστής Διοίκησης! Είμαι πολύ χαρούμενη που μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις στιγμές. Συγχαρητήρια σε όλους.

4. Υποθέσεις και αναφορές: πώς εξυπηρετούμε το κοινό

Η αποστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να μεριμνά ώστε η διοίκηση της ΕΕ να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να παρέχει συνδρομή σε όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το έργο του γραφείου του Διαμεσολαβητή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αναφορές που λαμβάνει. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η Διαμεσολαβήτρια δεν κινεί έρευνα, το γραφείο προσπαθεί να βοηθήσει όλους εκείνους που ζητούν βοήθεια.

Η Διαμεσολαβήτρια διενεργεί επίσης ευρύτερες στρατηγικές έρευνες και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όταν θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι. Οι υποθέσεις αυτές διερευνώνται με πρωτοβουλία της Διαμεσολαβήτριας, εφόσον εντοπίσει κάποιο συστημικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή λάβει μία ή περισσότερες αναφορές σχετικά με ένα ζήτημα συστημικής σημασίας.

Ο ιστότοπος του Διαμεσολαβητή, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2018, παρέχει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον για την υποβολή αναφορών από τους δυνητικούς ενδιαφερομένους. Ωστόσο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα και εξακολουθούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας χρησιμοποιώντας μέσα επικοινωνίας εκτός διαδικτύου. Για το επόμενο έτος προβλέπονται περαιτέρω βελτιώσεις, ορισμένες εκ των οποίων αφορούν και το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αναφορών.

Η πολυμορφία που χαρακτηρίζει την ομάδα των υπαλλήλων του γραφείου που χειρίζονται τις υποθέσεις και ο ιστότοπος του Διαμεσολαβητή αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή του να επικοινωνεί με όσους ζητούν τη συνδρομή του και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ο ιστότοπος έχει επίσης σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.

Η Διαμεσολαβήτρια ενίσχυσε περαιτέρω την «ταχεία διαδικασία» για την εξέταση αναφορών σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που κατέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Χάρη στην «ταχεία διαδικασία», η εξέταση αυτών των αναφορών πραγματοποιείται πλέον τρεις φορές ταχύτερα, το οποίο είναι σημαντικό δεδομένου του συχνά εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα τους.

4.1 Είδος και προέλευση των αναφορών

4.1.1 Επισκόπηση αναφορών και στρατηγικών ερευνών

Η Διαμεσολαβήτρια μπορεί να κινήσει έρευνα μόνο για αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της και πληρούν τα απαιτούμενα «κριτήρια παραδεκτού», όπως η προηγούμενη απόπειρα απευθείας επίλυσης του ζητήματος με το οικείο θεσμικό όργανο. Ωστόσο, το γραφείο του Διαμεσολαβητή καταβάλλει προσπάθειες για να βοηθήσει όλους εκείνους που υποβάλλουν αναφορές. Πέραν αυτής της ευέλικτης προσέγγισης όσον αφορά την εξέταση των αναφορών, εξακολουθεί να παρατηρείται μείωση του χρόνου που απαιτείται για την περάτωση των ερευνών.

Τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο των εργασιών του γραφείου του Διαμεσολαβητή προκύπτουν από την εντολή του Διαμεσολαβητή και από τις υποβληθείσες αναφορές, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν τη βάση για την πλειονότητα των υποθέσεων. Όπως και τα προηγούμενα έτη, η διαφάνεια εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο θέμα των αναφορών και αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις στρατηγικές εργασίες του γραφείου.

Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2019
Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2019

Παρότι οι εργασίες του γραφείου αφορούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, υποθέσεις βάσει αναφορών, η Διαμεσολαβήτρια κινεί επίσης ευρύτερες στρατηγικές έρευνες και αναλαμβάνει στρατηγικές πρωτοβουλίες όταν θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι. Οι υποθέσεις αυτές διερευνώνται με πρωτοβουλία της Διαμεσολαβήτριας, σε περίπτωση που εντοπίσει κάποιο συστημικό ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ή σε περίπτωση που λάβει μία ή περισσότερες αναφορές σχετικά με ένα ζήτημα συστημικής σημασίας.

Θέματα στρατηγικών εργασιών το 2019
Θέματα στρατηγικών εργασιών το 2019
Χώρα προέλευσης των αναφορών που καταχωρίστηκαν και των ερευνών που κινήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019
Χώρα προέλευσης των αναφορών που καταχωρίστηκαν και των ερευνών που κινήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019

4.1.2 Αναφορές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή

Το 2019 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διεκπεραίωσε περισσότερες από 1 300 αναφορές που δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, κυρίως διότι δεν σχετίζονταν με ενέργειες θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων αναφορών προήλθαν από την Ισπανία, την Πολωνία και τη Γερμανία.

Οι εν λόγω αναφορές αφορούσαν κατά κύριο λόγο προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ενδιαφερόμενοι με εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς δημόσιους φορείς, εθνικά ή διεθνή δικαστήρια (όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και ιδιωτικούς φορείς (μεταξύ άλλων αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες ή διαδικτυακές επιχειρήσεις και πλατφόρμες). Ενίοτε, οι πολίτες στρέφονταν στον Διαμεσολαβητή λόγω της εσφαλμένης αντίληψης ότι αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο προσφυγής με δικαιοδοσία επί του έργου των εθνικών ή περιφερειακών διαμεσολαβητών.

Οι αναφορές αυτού του είδους αφορούσαν κυρίως ζητήματα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη, τη φορολογία και την προστασία των καταναλωτών. Το 2019 η Διαμεσολαβήτρια έλαβε επίσης μεγάλο αριθμό αναφορών από πολίτες της ΕΕ που ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους. Αντικείμενο των αναφορών αυτών ήταν οι δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι ενδιαφερόμενοι όταν επιχείρησαν να εγγραφούν ως εκλογείς και/ή να ψηφίσουν στις εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Διαμεσολαβήτρια έλαβε επίσης αναφορές οι οποίες, μολονότι στρέφονταν κατά θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ, δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Οι αναφορές αυτής της κατηγορίας αφορούσαν την πολιτική δράση ή το νομοθετικό έργο αυτών των θεσμικών οργάνων ή τις δικαστικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διαμεσολαβήτρια απάντησε σε όλα τα άτομα που ζητούσαν συνδρομή στη γλώσσα της αναφοράς τους. Στις απαντήσεις της, εξήγησε την εντολή του Διαμεσολαβητή και παρείχε συμβουλές, εφόσον ήταν δυνατόν, σχετικά με άλλους φορείς που θα μπορούσαν ενδεχομένων να βοηθήσουν. Με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου, η Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε επίσης αναφορές σε μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών (ENO).

Στους ενδιαφερόμενους που εξέφρασαν δυσαρέσκεια για συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ δόθηκε τις περισσότερες φορές η σύσταση να απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι που έθιξαν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ παραπέμφθηκαν σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές ή σε δίκτυα της ΕΕ, όπως το SOLVIT, και στην υπηρεσία «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές». Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας επί παραβάσει στην Επιτροπή.

Αριθμός αναφορών 2015–2019
Αριθμός αναφορών 2015–2019 Αριθμός αναφορών 2015–2019

4.2 Ποιους αφορούσαν οι αναφορές

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019 αφορούσαν τα ακόλουθα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς
Οι έρευνες που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019 αφορούσαν τα ακόλουθα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς

Σημείωση: Διενεργήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα στην υπόθεση OI/1/2019/MIG η οποία στρεφόταν κατά δύο θεσμικών οργάνων. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.

4.3 Τι αφορούσαν οι αναφορές

Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019
Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε έρευνες που αφορούσαν δύο ή περισσότερα θέματα. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.

4.4 Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν

Ενέργειες στις οποίες προέβη η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σχετικά με νέες αναφορές που χειρίστηκε το 2019
Ενέργειες στις οποίες προέβη η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σχετικά με νέες αναφορές που χειρίστηκε το 2019
Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις έρευνες που διενήργησε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια
Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις έρευνες που διενήργησε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια
Αποτελέσματα των ερευνών που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019
Αποτελέσματα των ερευνών που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε τις έρευνες για δύο ή περισσότερους λόγους. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.

Διάρκεια διερεύνησης των υποθέσεων που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019 (μικρότερη από 7 μήνες κατά μέσο όρο)
Διάρκεια διερεύνησης των υποθέσεων που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019 (μικρότερη από 7 μήνες κατά μέσο όρο)

4.5 Συμμόρφωση με τις προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Διαμεσολαβήτρια μπορεί να υποβάλει προτάσεις στα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ενός προβλήματος ή τον τρόπο βελτίωσης των διοικητικών πρακτικών τους. Οι εν λόγω προτάσεις υποβάλλονται υπό µορφή λύσεων, συστάσεων και εισηγήσεων.

Κάθε χρόνο, η Διαμεσολαβήτρια διενεργεί εμπεριστατωμένη ανάλυση του τρόπου ανταπόκρισης των θεσμικών οργάνων στις προτάσεις της στο πλαίσιο των ερευνών που περατώθηκαν το προηγούμενο έτος. Η ανάλυση αυτή, η οποία περιλαμβάνει ποσοστά συμμόρφωσης και άλλα απτά παραδείγματα προκειμένου να καταδειχθεί ο αντίκτυπος και η σημασία του έργου του θεσμού του Διαμεσολαβητή, δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση με τίτλο Putting it right?.

Το 2018 τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώθηκαν με τις προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας στο 77 % των περιπτώσεων, ποσοστό που δηλώνει ελαφρά μείωση έναντι του 81 % το 2017. Τα θεσμικά όργανα αντέδρασαν θετικά στις 90 από τις συνολικά 117 προτάσεις βελτίωσης που υπέβαλε η Διαμεσολαβήτρια. Οι προτάσεις αφορούσαν 69 υποθέσεις και σε 52 από αυτές τα θεσμικά όργανα έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου εργασίας τους. Έντεκα θεσμικά και λοιπά όργανα παρουσίασαν ποσοστό συμμόρφωσης 100 %, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή —την οποία αφορά η πλειονότητα των υποθέσεων— κατέγραψε ποσοστό συμμόρφωσης 70,9 %.

Η έκθεση για το 2019 θα είναι διαθέσιμη στα τέλη του 2020.

5. Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Emily O’Reilly επανεξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μία ακόμη θητεία.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκλέγεται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Όπως ισχύει και για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η θητεία του Διαμεσολαβητή είναι πενταετής.

Η διαδικασία εκλογής του Διαμεσολαβητή για την επόμενη θητεία ξεκίνησε επισήμως στις 30 Αυγούστου, με τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Πέντε υποψήφιοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις 40 υπογραφές βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαιτούνται προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους έως τη λήξη της προθεσμίας, στις 30 Σεπτεμβρίου. Στην υποψηφιότητα για επανεκλογή της εν ενεργεία Διαμεσολαβήτριας Emily O’Reilly, προστέθηκαν οι υποψηφιότητες του Giuseppe Fortunato (Ιταλία), της Julia Laffranque (Εσθονία), του Nils Muižneks (Λετονία) και της Cecilia Wikström (Σουηδία).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των διαπιστευτηρίων των υποψηφίων, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε στις 3 Δεκεμβρίου ακροάσεις με κάθε υποψήφιο χωριστά. Στις ακροάσεις αυτές, οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτεραιότητες επί των οποίων προτίθεντο να εργαστούν σε περίπτωση εκλογής τους και έπρεπε να απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΕΚ.

Η εκλογή διεξήχθη στις 17-18 Δεκεμβρίου, με την ψηφοφορία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου επί των πέντε υποψηφιοτήτων. Καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στους δύο πρώτους γύρους, οι δύο υποψήφιοι που έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό ψήφων συνέχισαν στον τρίτο και τελευταίο γύρο. H Emily O’Reilly εξασφάλισε 320 από τις 600 ψήφους και επανεξελέγη Διαμεσολαβήτρια.

Σε δήλωσή της μετά την επανεκλογή της, η Emily O’Reilly ευχαρίστησε τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαπολιτική τους υποστήριξη και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να «διασφαλίζει ότι η ΕΕ τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα στους τομείς της διοίκησης, της διαφάνειας και της δεοντολογίας».

European Ombudsman

Emily O’Reilly has been re-elected by @Europarl_EN with 320 votes in favour out of 600 votes cast. Her second mandate will last for five years.

Press release https://europa.eu/!jV79KM

EO Photo EOR

Η Emily O’Reilly επανεξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 320 ψήφους επί συνόλου 600. Η δεύτερη θητεία της είναι πενταετής

Emily O’Reilly: «Για τα επόμενα πέντε έτη, θα μεριμνώ για τη διασφάλιση της τήρησης από την ΕΕ των υψηλότερων προτύπων στους τομείς της διοίκησης, της διαφάνειας και της δεοντολογίας. Αυτή είναι η προσδοκία των Ευρωπαίων και είναι το ελάχιστο που τους αξίζει.»

6. Πόροι

6.1 Προϋπολογισμός

O προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του προϋπολογισμού της ΕE. Χωρίζεται σε τρεις τίτλους. Ο τίτλος 1 περιλαμβάνει τους μισθούς, τα επιδόματα και τις λοιπές δαπάνες προσωπικού. Ο τίτλος 2 καλύπτει κτίρια, έπιπλα, εξοπλισμό και διάφορες λειτουργικές δαπάνες. Ο τίτλος 3 καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν από γενικές δραστηριότητες του οργανισμού. Οι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις για το 2019 ανέρχονταν σε 11 496 261 EUR.

Με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, ο εσωτερικός ελεγκτής του Διαμεσολαβητή επιβλέπει τακτικά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού και τις οικονομικές πράξεις στις οποίες προβαίνει το γραφείο. Όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ο Διαμεσολαβητής υπόκειται επίσης στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6.2 Χρήση των πόρων

Κάθε χρόνο η Διαμεσολαβήτρια εγκρίνει ετήσιο σχέδιο διαχείρισης, στο οποίο προσδιορίζονται συγκεκριμένες δράσεις που αναμένεται να αναληφθούν από το γραφείο της προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι και οι προτεραιότητες της πενταετούς στρατηγικής της Με ορίζοντα το 2019. Το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης του 2019 είναι το πέμπτο που βασίζεται σε αυτή τη στρατηγική.

Ο οργανισμός υποστηρίζεται από άκρως καταρτισμένο και πολύγλωσσο προσωπικό με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διευθυντικές θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση να εξετάζει αναφορές περί κακοδιοίκησης στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να προάγει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το έργο του Διαμεσολαβητή σε όλη την ΕΕ. Το 2019 ο πίνακας προσωπικού του Διαμεσολαβητή περιλάμβανε 66 θέσεις επιπλέον των οποίων απασχολούνταν δώδεκα συμβασιούχοι υπάλληλοι, ενώ εννέα νέοι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του γραφείου του Διαμεσολαβητή και τα καθήκοντα των διαφόρων μονάδων διατίθενται στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή.

Πώς να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια

Τηλεφωνικά

+33 (0)3 88 17 23 13

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

eo@ombudsman.europa.eu

Μέσω διαδικτύου
Τα γραφεία μας
Our Office
Στρασβούργο
Ταχυδρομική διεύθυνση

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Διεύθυνση για επισκέπτες

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Βρυξέλλες
Ταχυδρομική διεύθυνση

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Διεύθυνση για επισκέπτες

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι φωτογραφίες και εικόνες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από το εξώφυλλο (© MarianVejcik / iStock).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά της πηγής.

Print ISSN 1680-385X ISBN 978-92-9483-164-4 doi:10.2869/58249 QK-AA-20-001-EL-C
PDF ISSN 1680-3965 ISBN 978-92-9212-985-9 doi:10.2869/708530 QK-AA-20-001-EL-N
HTML ISSN 1680-3965 ISBN 978-92-9212-984-2 doi:10.2869/902730 QK-AA-20-001-EL-Q