You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski varuh človekovih pravic poziva javnost k posredovanju pripomb v zvezi s preiskavo o zamudah pri plačilih Evropske komisije, ki jo je varuh sprožil na lastno pobudo

Ozadje

Evropski varuh človekovih pravic je od ustanovitve svojega urada leta 1995 prejel številne pritožbe zoper institucije in organe Unije glede zamud pri plačilih. .

Leta 1999 je sprožil preiskavo na lastno pobudo v zvezi z zamudami pri plačilih Evropske komisije, ki upravlja večino plačil EU. Potem ko je zainteresiranim stranem omogočil, da predstavijo svoje pripombe, je ugotovil, da ukrepi, ki jih je Komisija uvedla ali predlagala, ob pravilni izvedbi obetajo precejšen napredek na tem področju.

Leta 2007 je varuh človekovih pravic sprožil nadaljnjo preiskavo na lastno pobudo na to temo. Med preiskavo ga je Komisija obvestila o številnih nadaljnjih ukrepih, ki jih je uvedla, tako upravnih kot zakonodajnih, za izboljšanje pravočasnosti svojih plačil. Varuh je menil, da so ti ukrepi nedvomno koristni in bi lahko privedli k izboljšanju razmer, vendar je prezgodaj za oceno njihovega učinka. Po njegovem mnenju je bilo zato najbolje nadaljevati novo preiskavo na lastno pobudo v letu 2009, ko bi bili že na voljo številčni podatki Komisije za leto 2008, ki bi izkazali, ali je izvedla vse ustrezne ukrepe za odpravo zamud pri plačilih in ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

Nadaljnja preiskava je bila sprožena februarja 2009 z dopisom, v katerem je varuh prosil Komisijo za mnenje. Po preučitvi tega mnenja je zahteval dodatne informacije, ki mu jih je Komisija posredovala konec oktobra 2009.

Posvetovanje z javnostjo

Varuh človekovih pravic meni, da je primerno in koristno, da se zainteresiranim stranem v tej zadevi zagotovi priložnost, da podajo svoje pripombe. Zato so bili na tej spletni strani objavljeni ustrezni dopisi med varuhom in Komisijo. Ker je večina pritožb v zvezi z zamudami pri plačilu v angleškem, nemškem in francoskem jeziku, varuh človekovih pravic meni, da je s tem, ko je javnosti omogočil dostop do ustreznih dokumentov v teh treh jezikih, dosegel sprejemljiv kompromis med željo po obveščanju državljanov v čim več jezikih ter potrebo po preudarnem in gospodarnem trošenju denarja davkoplačevalcev EU.

Seveda pa lahko zainteresirane strani svoje prispevke posredujejo v kateremkoli jeziku, omenjenem v členu 55(1) Pogodbe o Evropski Uniji.

Prispevki bodo dostopni Komisiji in zainteresiranim tretjim stranem.

Kaj pričakuje varuh človekovih pravic?

Omenjena varuhova preiskava na lastno pobudo se nanaša na zamude pri plačilih Komisije na splošno. Zato želi varuh prejeti mnenja zainteresiranih državljanov, podjetij in združenj o tem, ali so ukrepi, ki jih je sprejela Komisija na tem področju, zadostni in katere ukrepe bi še lahko uvedla oziroma bi še morala uvesti.

Preiskava ni namenjena obravnavi in reševanju posameznih primerov zamud pri plačilu. Tovrstne primere lahko varuhu človekovih pravic pošljete v obliki individualne pritožbe. V ta namen lahko uporabite obrazec za pritožbe, ki je na voljo na tej spletni strani.

Rok za posredovanje pripomb

Svoja opažanja pošljite Evropskemu varuhu človekovih pravic do 31. marca 2010.

po pošti: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

po faksu: +33-388-179062

po elektronski pošti:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces