You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmanul European – Consultare publică -Transparența activității legislative din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului

Context

Cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii, iar deciziile trebuie să fie adoptate într-un mod cât se poate de transparent.

La 10 martie 2017, Ombudsmanul European a deschis o anchetă strategică care pune accentul pe transparența dezbaterilor legislative din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE, unul dintre cele două organisme legislative ale Uniunii Europene.

Ancheta nu vizează modul în care Consiliul organizează discuțiile pregătitoare care conduc la adoptarea pozițiilor sale oficiale cu privire la legislația UE și nu are în vedere o anumită propunere legislativă, ci urmărește modul în care Secretariatul General al Consiliului (SGC) sprijină procesul decizional din punct de vedere administrativ, prin înregistrarea rezultatelor dezbaterilor care au loc între statele membre în cadrul grupurilor de pregătire și prin înregistrarea, gestionarea și publicarea documentelor conexe.

Înaintea adoptării de către Consiliu a poziției oficiale pe care urmează să o susțină în cadrul negocierilor cu colegiuitorul său, Parlamentul European, au loc discuții pregătitoare cu privire la proiectele legislative la nivelul reprezentanților permanenți și al reprezentanților permanenți adjuncți (Coreper II și, respectiv, Coreper I) și al celor peste 150 de comitete și grupuri de lucru[1] la care iau parte funcționari publici. În unele cazuri, se ajunge la un acord chiar în cadrul grupurilor de pregătire, iar poziția agreată este ulterior adoptată fără dezbatere de către miniștri la nivelul Consiliului. După adoptarea finală a unui act legislativ, Consiliul pune la dispoziția publicului cea mai mare parte a dosarului legislativ, inclusiv documentele întocmite în cadrul grupurilor de pregătire.

Ancheta Ombudsmanului vizează patru aspecte:

  1. accesibilitatea documentelor legislative din registrul de documente al Consiliului;
  2. caracterul complet al registrului Consiliului;
  3. coerența practicilor de redactare și de diseminare a documentelor în cadrul diverselor grupuri de pregătire;
  4. transparența cu privire la pozițiile statelor membre.

Invitație privind formularea de observații

Ca prim pas în cadrul anchetei, Ombudsmanul a adresat Consiliului 14 întrebări, la care acesta a răspuns în data de 26 iulie 2017[2]. Consiliul a enumerat diverse îmbunătățiri care vor spori capacitatea publicului de a urmări procesul său decizional, printre care: (i) un nou sistem de înregistrare a documentelor Consiliului; (ii) un proiect de realizare a unei platforme comune de redactare, împreună cu Parlamentul European și cu Comisia; (iii) instrumente tehnice care să faciliteze consultarea documentelor care poartă marcajul de distribuire „LIMITE” (adică documente care nu pot fi făcute publice); și (iv) diverse inițiative menite să înlesnească accesul publicului la documente.

În prezent, Ombudsmanul a adresat Consiliului o solicitare scrisă privind programarea unei inspecții a dosarelor legislative închise în 2016. În paralel, Ombudsmanul invită publicul să își prezinte punctul de vedere cu privire la problemele semnalate de ancheta strategică. Ombudsmanul vă invită să vă exprimați opinia cu privire la următoarele aspecte:

I. Accesibilitatea informațiilor și a documentelor

1. După ce Comisia Europeană face o propunere legislativă, aceasta este dezbătută în cadrul unuia sau al mai multora dintre grupurile de lucru ale Consiliului. Ce informații utile ar putea fi transmise în această etapă, astfel încât publicul să cunoască și să înțeleagă evoluția dezbaterilor?

2. În răspunsul său către Ombudsman, Consiliul descrie măsurile pe care le ia în prezent pentru a înlesni găsirea documentelor pe site-ul său – de exemplu, îmbunătățirea formularului de căutare, asigurarea accesului la documente prin intermediul unui calendar al reuniunilor și dezvoltarea „bazei de date legislative comune” prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare[3].

Există și alte măsuri pe care Consiliul ar putea să le ia în vederea găsirii mai ușoare a documentelor?

II. Transparența dezbaterilor

3. Vă rugăm să descrieți eventualele dificultăți cu care v-ați confruntat în demersul de obținere a unor informații sau documente legate de dezbaterile din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului și să faceți eventuale recomandări specifice de îmbunătățire.

4. În cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului se pot elabora și pot circula diferite tipuri de documente (rezultate ale lucrărilor, compromisuri ale Președinției, rapoarte privind stadiul dezbaterilor etc.). În opinia dumneavoastră, sunt anumite documente mai utile decât altele din punctul de vedere al informării publicului cu privire la dezbaterile în curs? Vă rugăm să explicați.

5. Consultați vreodată dosarul legislativ publicat de Consiliu după adoptarea actului legislativ?

6. Considerați că cerințele referitoare la transparență ar trebui să fie diferite pentru dezbaterile din cadrul grupurilor de lucru față de cele din cadrul Coreper? Vă rugăm să vă motivați succint răspunsul.

7. Atât timp cât dezbaterile sunt în curs, documentele care poartă marcajul de distribuire „LIMITE” nu sunt făcute publice decât cu autorizare prealabilă. În opinia dumneavoastră, ce măsuri suplimentare ar putea fi luate pentru o mai bună reglementare și armonizare a utilizării marcajului „LIMITE” pentru documentele legislative?

8. Având în vedere faptul că pozițiile delegațiilor se pot schimba pe parcursul negocierilor, iar Consiliul trebuie să protejeze eficacitatea procesului său decizional, în ce măsură considerați că pozițiile exprimate de delegațiile naționale în negocierile din cadrul grupurilor de lucru/în cadrul Coreper ar trebui înregistrate? Cât de important este pentru dumneavoastră să cunoașteți poziția delegației naționale?

III. Alte aspecte

9. Vă rugăm să ne transmiteți comentarii pe marginea oricăror alte aspecte sau măsuri care, în opinia dumneavoastră, sunt importante pentru sporirea transparenței dezbaterilor legislative din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului. Vă rugăm să faceți comentarii cât mai specifice. .

Cum puteți să vă aduceți contribuția

Termenul de transmitere a comentariilor este 31 decembrie 2017.

Prin e-mail, folosind următorul formular de contact: https://www.ombudsman.europa.eu/ro/shortcuts/contacts.faces

sau

prin poștă: Médiateur européen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Franța

Vă rugăm să menționați clar „Consultare privind Consiliul - OI/2/2017” la începutul contribuției dumneavoastră.

Contribuțiile pot fi transmise în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. În măsura în care este posibil, vă rugăm ca acestea să nu depășească 10 pagini, inclusiv eventualele anexe.

Ombudsmanul va transmite Consiliului toate contribuțiile primite. De asemenea, Ombudsmanul intenționează să facă publice contribuțiile primite pe site-ul său. Persoanele fizice care consideră că numele lor nu ar trebui publicat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția datelor cu caracter personal[4], trebuie să informeze Ombudsmanul în acest sens.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe doamna Alice Bossière, responsabilă cu anchetele strategice în cadrul instituției Ombudsmanului (tel: +32 228 33 401).

 

[1] Pentru lista detaliată a grupurilor de pregătire ale Consiliului, vizitați pagina web a Consiliului, disponibilă în toate cele 24 de limbi oficiale: http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Vezi scrisoarea Ombudsmanului și răspunsul Consiliului de mai jos.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.RON

[4] Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, JO 2001, L 8, p. 1. Vezi și: http://www.ombudsman.europa.eu/ro/resources/dataprotection/home.faces.