You have a complaint against an EU institution or body?

Consultare publică inițiată de Ombudsmanul European cu privire la transparența în desfășurarea trilogurilor

Context

La 26 mai 2015, Ombudsmanul European a deschis o anchetă strategică referitoare la transparența în desfășurarea trilogurilor. Trilogurile sunt negocieri informale între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, în scopul ajungerii la un acord cu privire la propunerile legislative[1]. Comisia este cea care propune celor doi colegiuitori reglementarea inițială .

Invitație pentru formularea observațiilor

În contextul anchetei, Parlamentul, Consiliul și Comisia și-au prezentat în fața Ombudsmanului avizele privind transparența în cadrul trilogurilor[2]. De asemenea, Ombudsmanul a examinat două dosare închise referitoare la triloguri, pentru a vedea ce tipuri de documente se trimit în mod obișnuit între Parlament, Consiliu și Comisie în timpul trilogurilor[3]. În prezent, Ombudsmanul invită opinia publică să își prezinte punctele de vedere cu privire la această chestiune.

După cum a subliniat Ombudsmanul în discursul său de la Parlamentul European[4], din 28 septembrie, obiectul anchetei nu îl constituie modul în care instituțiile organizează triloguri și alte aspecte legate de o anumită propunere legislativă, ci strict transparența în cadrul trilogurilor; de exemplu, măsura și momentul în care documentele depuse de instituții în timpul și după negocierile desfășurate în cadrul trilogurilor pot și ar trebui puse la dispoziție în mod proactiv.

Ombudsmanul vă invită să vă exprimați opiniile cu privire la următoarele aspecte:

1. În opinia dumneavoastră, este suficient de transparent modul în care se negociază legislația UE prin procedura trilogului? Vă rugăm să vă argumentați pe scurt răspunsul.

2. Vă rugăm să explicați modul în care, în opinia dumneavoastră, o mai mare transparență ar putea influența procesul legislativ al Uniunii Europene, de exemplu în ceea ce privește încrederea publică în această procedură, eficiența procedurii sau alte interese publice.

3. Instituțiile au prezentat o descriere a acțiunilor pe care le întreprind în privința publicării proactive a documentelor care țin de trilog[5]. În opinia dumneavoastră, s-ar asigura o mai mare transparență prin publicarea proactivă a tuturor documentelor care au circulat între instituții în cadrul negocierilor din cadrul trilogului, de exemplu „tabelele pe patru coloane”[6], după ce procedura trilogului a dus la un acord cu privire la textul de compromis? În ce etapă a procedurii ar putea avea loc respectiva publicare? Vă rugăm să argumentați pe scurt.

4. Care ar fi, după caz, măsurile concrete pe care instituțiile le-ar putea lua pentru a informa publicul în prealabil cu privire la reuniunile tripartite? Ar fi suficient: a) să se anunțe în mod public numai faptul că reuniunile vor avea loc și data când vor avea loc; sau b) să se publice mai multe detalii despre reuniunile viitoare, cum ar fi ordinea de zi și lista participanților propuși?

5. S-au exprimat unele preocupări cu privire la faptul că oferirea în prealabil a unor informații detaliate despre reuniunile tripartite ar putea pune o presiune mai mare asupra legiuitorilor și funcționarilor implicați în negocieri din partea grupurilor de interese. Vă rugăm să vă exprimați pe scurt opinia cu privire la acest aspect.

6. În opinia dumneavoastră, ar trebui ca poziția inițială („mandatul”) a tuturor celor trei instituții cu privire la un dosar legislativ să fie pusă la dispoziția publicului înainte de începerea negocierilor tripartite? Vă rugăm să argumentați pe scurt.

7. Care ar fi, după caz, măsurile concrete pe care le-ar putea lua instituțiile pentru a mări vizibilitatea și accesibilitatea documentelor și a informațiilor pe care le pun deja la dispoziția publicului?

8. Considerați că, în ceea ce privește transparența, ar trebui făcută o deosebire între „trilogurile politice”, care implică reprezentanții politici ai instituțiilor, și reuniunile tehnice organizate de funcționari publici, în care nu trebuie luate decizii politice?

9. Vă rugăm să comentați, dacă este cazul, și alte aspecte care ar putea fi utile în vederea asigurării unei transparențe mai mari a trilogului. Vă rugăm să faceți comentarii cât mai specifice.

Cum puteți să vă aduceți contribuția

Termenul de prezentare a observațiilor este 31 martie 2016.

Prin e-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

sau

prin poștă: Médiateur européen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Franța

Vă rugăm să menționați clar „consultare privind trilogurile” la începutul textului pe care îl trimiteți.

Observațiile pot fi transmise în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Ombudsmanul va transmite Parlamentului, Consiliului și Comisiei toate observațiile primite. De asemenea, Ombudsmanul ar putea să facă publice comentariile primite prin intermediul site-ului său internet. Persoanele fizice care consideră că numele lor nu ar trebui publicat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția datelor cu caracter personal[7], trebuie să informeze Ombudsmanul în acest sens.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe dl. Jan Stadler, jurist în cadrul instituției Ombudsmanului (tel: +32 2 284 35 86).

 

[1] Pentru o explicație detaliată privind trilogurile, a se vedea Ghidul privind codecizia și concilierea elaborat de Unitatea pentru concilieri și codecizie a Parlamentului European, disponibil la adresa: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_ro.pdf

[2] A se vedea mai jos pentru avizul Parlamentului, al Consiliului și al Comisiei (disponibile în limba engleză).

[3] A se vedea mai jos pentru rapoartele de inspecție cu privire la Parlament, Consiliu și Comisie (disponibile în limba engleză).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/ro/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (disponibile în limba engleză).

[5] A se vedea pagina 5 din avizul Parlamentului și punctul 17 din avizul Consiliului.

[6] Document care conține, de obicei, poziția inițială a fiecărei instituții și soluțiile de compromis care apar în timpul negocierilor.

[7] Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, JO 2001, L 8, p. 1. A se vedea, de asemenea: http://www.ombudsman.europa.eu/ro/resources/dataprotection/home.faces