You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmanul European invită publicul să prezinte observaţii în cadrul anchetei desfăşurată din proprie iniţiativă cu privire la problema plăţilor întârziate ale Comisiei Europene

Context

De la instituirea sa în 1995, Ombudsmanul European a primit numeroase plângeri legate de plăţile întârziate ale instituţiilor şi organelor Uniunii.

În 1999, Ombudsmanul a decis să lanseze o anchetă din proprie iniţiativă (API) privind problema plăţilor întârziate ale Comisiei Europene, care administrează majoritatea plăţilor efectuate de UE. După ce a oferit părţilor interesate posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile, Ombudsmanul a ajuns la concluzia că măsurile luate sau propuse de către Comisie -în cazul în care ar fi puse în aplicare în mod adecvat - ar putea constitui un progres important în acest domeniu.

În 2007, Ombudsmanul a decis a lanseze o altă API pe această temă. În cursul anchetei iniţiate, Comisia a informat Ombudsmanul cu privire la o serie de măsuri suplimentare luate atât la nivel administrativ, cât şi la nivel legislativ, pentru a ameliora promptitudinea plăţilor efectuate de Comisie. Ombudsmanul a considerat că aceste măsuri sunt în mod clar utile şi susceptibile să contribuie la o evoluţie pozitivă, fiind totuşi prea devreme pentru a evalua impactul pe care măsurile respective l-ar putea avea asupra situaţiei existente. În opinia Ombudsmanului, cea mai bună cale de urmat a fost lansarea unei noi API în 2009, pe baza statisticilor disponibile privind activitatea Comisiei din 2008, pentru a evalua dacă aceasta a luat toate măsurile corespunzătoare pentru a evita întârzierea plăţilor sau dacă sunt necesare acţiuni suplimentare în acest sens.

Această API a fost lansată în februarie 2009 printr-o scrisoare adresată Comisiei, în care se solicita avizul acesteia. După examinarea avizului, Ombudsmanul a solicitat informaţii suplimentare, pe care Comisia le-a prezentat la sfârşitul lunii octombrie 2009.

Consultarea publicului

Ombudsmanul consideră oportun şi util să ofere părţilor interesate posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile în acest caz. De aceea, corespondenţa relevantă dintre acesta şi Comisie este disponibilă pe site-ul de internet al Ombudsmanului European. Majoritatea plângerilor privind plăţile întârziate sunt redactate în limbile engleză, germană şi franceză. Prin urmare, Ombudsmanul consideră că punerea la dispoziţia publicului a documentelor relevante în aceste trei limbi constituie un compromis rezonabil între dorinţa de a informa cetăţenii în cât mai multe limbi posibile şi importanţa de a cheltui banii contribuabililor europeni cu prudenţă şi moderaţie.

Observaţiile părţilor interesate pot fi, bineînţeles, redactate în oricare din limbile menţionate la articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Acestea vor fi puse la dispoziţia Comisie şi a părţilor terţe interesate.

La ce ar trebui să se refere observaţiile înaintate Ombudsmanului

Actuala API se referă la problema plăţilor întârziate ale Comisiei, în general. Prin urmare, Ombudsmanul ar fi foarte interesat să primească reacţii din partea cetăţenilorţ, a companiilor şi a asociaţiilor interesate pentru a afla dacă, în opinia lor, eforturile depuse de Comisie în acest sens sunt suficiente şi ce alte măsuri ar putea şi ar trebui să fie luate.

Prezenta anchetă nu îşi propune să examineze sau să soluţioneze cazuri specifice care implică plăţi întârziate. Bineînţeles, astfel de cazuri pot fi înaintate Ombudsmanului sub forma unor plângeri individuale. Pe site-ul de internet al Ombudsmanului există un formular care poate fi utilizat în acest scop.

Termen-limită pentru transmiterea observaţiilor

Observaţiile trebuie transmise Ombudsmanului până la data de 31 martie 2010.

prin scrisoare: Ombudsmanul European, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

prin fax: +33-388-179062

prin e-mail:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces