You have a complaint against an EU institution or body?

Az Európai Ombudsman észrevételeket vár a nyilvánosságtól az Európai Bizottság általi késedelmes kifizetés problémájának terén folytatott hivatalból indított vizsgálatával kapcsolatban

Háttér

Hivatalának 1995. évi létrehozása óta az Európai Ombudsmanhoz számtalan panasz érkezett az uniós intézmények és szervek általi késedelmes kifizetéssel kapcsolatban.

1999-ben az Ombudsman elhatározta, hogy hivatalból indít vizsgálatot („OII") az Európai Bizottság általi késedelmes fizetés problémájával kapcsolatban, amely intézmény az EU által történő kifizetések többségét intézi. Miután az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy észrevételeket tegyenek, az Ombudsman arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság által megtett vagy megtenni javasolt lépések - megfelelő végrehajtás esetén - várhatóan jelentős előrelépést jelentenek majd e téren.

2007-ben az Ombudsman egy újabb, ugyanerre a témára vontokozó hivatalból indított vizsgálat lefolytatása mellett döntött. A vizsgálat során a Bizottság tájékoztatta az Ombudsmant, hogy számos további intézkedést tett, mind igazgatási, mind jogalkotási szinten, annak érdekében, hogy javulás következzen be a kifizetések időben történő teljesítése terén. Az Ombudsman megítélése szerint ezek az intézkedések egyértelműen hasznosak, és valószínűleg előnyös változásokhoz vezetnek majd, bár annak értékelése, hogy ezek milyen hatást gyakorolnak az adott helyzetre, még korai volt. Ezért az Ombudsman úgy vélte, hogy a legjobb megoldás az, ha 2009-ben egy újabb hivatalból indított vizsgálatot folytat le akkor, amikor a Bizottság 2008. évi teljesítményével kapcsolatos számadatok már rendelkezésre állnak annak megállapításához, hogy a Bizottság megtett-e minden megfelelő lépést a kifizetésekkel kapcsolatos késedelmek megszüntetése érdekében, vagy további intézkedésre van szükség.

Ez az újabb hivatalból indított vizsgálat 2009. februárjában kezdődött egy levél elküldésével, amelyben a Bizottságot véleménynyilvánításra kérte fel. A vélemény megfontolását követően az Ombudsman további tájékoztatást kért, amely 2009. október végén érkezett meg a Bizottságtól.

A nyilvánossággal folytatott konzultáció

Az Ombudsman helyénvalónak és hasznosnak tartja, hogy ebben az ügyben lehetőséget biztosítson az érdekelt feleknek észrevételeik megtételére. Ezért a témával kapcsolatban a Bizottsággal folytatott levelezése megtekinthető ezen a honlapon. A késedelmes kifizetések vonatkozásában a panaszok többségét angolul, németül és franciául nyújtották be. Az Ombudsman ezért úgy véli, hogy amennyiben a kapcsolódó dokumentumokat az említett három nyelven a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja, akkor ez ésszerű kompromisszumot jelent azon elvek között, melyek szerint minél több nyelven kell tájékoztatni a polgárokat, illetve az EU adófizetőinek pénzét körültekintően és takarékosan kell elkölteni.

Az érdekelt felek természetesen az Európai Unióról szóló szerződés 55. cikkének (1) bekezdésében említett nyelvek bármelyikén benyújthatják észrevételeiket.

Ezen észrevételek hozzáférhetőek lesznek a Bizottság és harmadik érdekelt felek számára.

Mit vár az Ombudsman?

A jelen hivatalból indított vizsgálat általánosságban a Bizottság általi késedelmes kifizetés problémájával foglalkozik. Következésképpen az Ombudsmant nagyon érdekelné, hogy a kérdéssel kapcsolatban olyan visszajelzéseket kapjon az érdekelt polgároktól, társaságoktól és szervezetektől, amelyekben véleményt nyilvánítanak arról, hogy a Bizottság által e területen tett erőfeszítések elegendőek-e, illetve hogy milyen további lépéseket lehetne és kellene tenni.

A jelenlegi vizsgálat nem a késedelmes kifizetés egyedi eseteinek kezelésére és megoldására szolgál. Ilyen esetek természetesen egyéni panaszok formájában az Ombudsman elé terjeszthetők. Az e célra felhasználható panaszbejelentő formanyomtatvány megtalálható ezen a honlapon.

Az észrevételek benyújtására vonatkozó határidő

Az észrevételeket legkésőbb 2010. máricus 31-ig kell eljuttatni az Ombudsmannak.

levélben: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

faxon: +33-388-179062

e-mailben:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces