You have a complaint against an EU institution or body?

Javno savjetovanje europske ombudsmanice o transparentnosti trijaloga

Kontekst

Europska ombudsmanica 26. svibnja 2015. otvorila je stratešku istragu o transparentnosti trijaloga. Trijalozi su neslužbeni pregovori Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije s ciljem postizanja dogovora o zakonodavnim prijedlozima[1]. Komisija predlaže početne zakonodavne prijedloge dvjema institucijama koje djeluju kao suzakonodavci.

Poziv za podnošenje komentara

U kontekstu istrage, Parlament, Vijeće i Komisija podnijeli su ombudsmanici svoja mišljenja o transparentnosti trijaloga[2]. Ombudsmanica je također istražila dva zatvorena spisa o trijalozima kako bi vidjela koju vrstu dokumenata Parlament, Vijeće i Komisija obično razmjenjuju tijekom trijaloga[3]. Ombudsmanica sada poziva javnost da iznese svoje mišljenje o tom pitanju.

Kako je ombudsmanica istaknula u svom govoru u Europskom parlamentu 28. rujna[4], istraga se ne odnosi na način na koji institucije organiziraju trijaloge ili na pitanja koja se tiču bilo kojeg određenog prijedloga zakona. Istraga se odnosi isključivo na transparentnost trijaloga, primjerice, na mjeru u kojoj bi se dokumenti koje su institucije podnosile na razmatranje tijekom i nakon tripartitnih pregovora mogli i trebali proaktivno činiti dostupnima, kao i vrijeme u kojem bi to trebalo učiniti.

Ombudsmanica vas poziva da date svoje mišljenje o sljedećem:

1. Prema vašem mišljenju, je li način na koji se o zakonima EU-a pregovara kroz postupak trijaloga dovoljno transparentan? Ukratko objasnite razloge za svoj odgovor.

2. Objasnite na koji način veća transparentnost može utjecati na zakonodavni postupak EU-a, primjerice s obzirom na povjerenje javnosti u postupak, učinkovitost postupka ili druge javne interese.

3. Institucije su objasnile što čine po pitanju proaktivne objave dokumenata o trijalozima[5]. Prema vašem mišljenju, bi li se osigurala veća transparentnost proaktivnom objavom svih dokumenata koje institucije razmjenjuju tijekom tripartitnih pregovora, primjerice „tablice s četiri stupca”[6], nakon što je postupak trijaloga doveo do dogovora o kompromisnom tekstu? U kojem bi dijelu postupka trebalo doći do takve objave? Ukratko navedite razloge.

4. Kakve bi konkretne poteze, eventualno, institucije mogle povući kako bi unaprijed obavijestile javnost o tripartitnim sastancima? Bi li bilo dovoljno a) javno obznaniti da će se takvi sastanci održati i kada ili b) obznaniti dodatne detalje o nadolazećim sastancima, kao što su dnevni red sastanaka i popis predloženih sudionika?

5. Izražena je zabrinutost da bi detaljne informacije o tripartitnim sastancima pružene unaprijed mogle dovesti do povećanog pritiska lobista na zakonodavce i službenike uključene u pregovore. Ukratko navedite svoje mišljenje o tome.

6. Prema vašem mišljenju, bi li prvotni stav („mandat”) svih triju institucija o zakonodavnom dokumentu trebao postati javno dostupan prije početka tripartitnih pregovora? Ukratko pojasnite svoje razloge.

7. Kakve bi konkretne mjere, eventualno, mogle poduzeti te institucije kako bi povećale vidljivost i pristupačnost dokumenata i informacija koje već objavljuju?

8. Smatrate li da, s obzirom na transparentnost, treba istaknuti razliku između „ političkih trijaloga”, koji uključuju političke predstavnike institucija, i tehničkih sastanaka koje vode državni službenici i na kojima se ne smiju donositi političke odluke?

9. Komentirajte i eventualna druga područja koja imaju potencijal za veću transparentnost trijaloga. Budite što konkretniji.

Kako sudjelovati

Rok za slanje komentara jest 31. ožujka 2016.

E-poštom: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

ili

Poštom: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francuska

Molimo da jasno naznačite „savjetovanje o trijalozima” na početku svog komentara.

Komentari se mogu predati na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Ombudsmanica će sve primljene komentare proslijediti Parlamentu, Vijeću i Komisiji. Ombudsmanica te komentare može i učiniti dostupnima na svojoj internetskoj stranici. Fizičke osobe koje smatraju da se, u skladu s Uredbom br. 45/2001 o zaštiti osobnih podataka[7], njihova imena ne smiju objaviti, o tome trebaju obavijestiti ombudsmanicu.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se g. Janu Stadleru, pravnom službeniku u Kabinetu ombudsmana (tel: +32 2 284 35 86).

 

[1] Detaljno objašnjenje trijaloga potražite u Vodiču za suodlučivanje i mirenje koji je pripremio odjel Europskog parlamenta za postupke mirenja i suodlučivanja, dostupnom na http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_hr.pdf.

[2] Za mišljenje Parlamenta, mišljenje Vijeća i mišljenje Komisije pogledajte tekst dolje (dostupno na engleskom jeziku).

[3] Za izvješća o istrazi Parlamenta, Vijeća i Komisije pogledajte tekst dolje (dostupno na engleskom jeziku).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/hr/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (dostupno na engleskom jeziku).

[5] Pogledajte 5. str. mišljenja Parlamenta i stavak 17. mišljenja Vijeća.

[6] Dokument koji obično sadrži prvobitni stav svake institucije i kompromisna rješenja do kojih se dođe tijekom pregovora.

[7] Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 8, 2001., str. 1.). Pogledajte i: http://www.ombudsman.europa.eu/hr/resources/dataprotection/home.faces