You have a complaint against an EU institution or body?

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων

Ιστορικό

Στις 26 Μαΐου 2015, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε μια στρατηγική έρευνα για τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων. Οι τριμερείς διάλογοι είναι άτυπες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με νομοθετικές προτάσεις.[1] Η Επιτροπή προτείνει την αρχική νομοθεσία στους δύο συννομοθέτες.

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέβαλαν στη Διαμεσολαβήτρια, στο πλαίσιο της έρευνας, γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων[2]. Η Διαμεσολαβήτρια έχει επίσης εξετάσει δύο κλειστούς φακέλους τριμερούς διαλόγου για να δει τι είδους έγγραφα ανταλλάσσονται συνήθως μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων[3]. Η Διαμεσολαβήτρια καλεί τώρα το κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με το θέμα αυτό.

Όπως τόνισε η Διαμεσολαβήτρια στην ομιλία της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου[4], η έρευνα δεν αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα οργανώνουν τους τριμερείς διαλόγους ούτε και οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Η έρευνα αφορά μόνο τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων, όπως για παράδειγμα, το βαθμό στον οποίο τα έγγραφα που κατατίθενται από τα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων μπορούν και πρέπει να καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμα, καθώς και τη χρονική στιγμή.

Η Διαμεσολαβήτρια σάς καλεί να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με τα ακόλουθα σημεία:

1. Κατά τη γνώμη σας, είναι επαρκώς διαφανής ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για τη νομοθεσία της ΕΕ μέσω της διαδικασίας του τριμερούς διαλόγου; Αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους της απάντησής σας.

2. Παρακαλείσθε να εξηγήσετε πώς, κατά την άποψή σας, η μεγαλύτερη διαφάνεια θα μπορούσε να επηρεάσει τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία, την αποδοτικότητα της διαδικασίας, ή άλλα δημόσια συμφέροντα.

3. Τα θεσμικά όργανα έχουν περιγράψει τις ενέργειές τους σχετικά με την προορατική δημοσίευση των εγγράφων του τριμερούς διαλόγου[5]. Κατά τη γνώμη σας, θα εξασφαλιζόταν μεγαλύτερη διαφάνεια εάν υπήρχε προορατική δημοσίευση όλων των εγγράφων που ανταλλάσσονται μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατά τη διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων, όπως για παράδειγμα «τετράστηλοι πίνακες»[6] μετά την κατάληξη της τριμερούς διαδικασίας σε συμφωνία επί του συμβιβαστικού κειμένου; Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η δημοσίευση; Δώστε συνοπτική αιτιολογία.

4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα, εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα για να ενημερώνουν το κοινό εκ των προτέρων σχετικά με τις τριμερείς συνεδριάσεις; Θα ήταν επαρκές α) να ανακοινώνουν μόνο ότι οι συνεδριάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν και πότε, ή β) να δημοσιεύουν περαιτέρω στοιχεία των προσεχών συνεδριάσεων, όπως ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, καθώς και κατάλογο συμμετεχόντων;

5. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η λεπτομερής εκ των προτέρων ενημέρωση για τις τριμερείς συνεδριάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες πιέσεις από τις ομάδες ειδικών συμφερόντων προς τους νομοθέτες και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Παρακαλείστε να εκθέσετε συνοπτικά τη γνώμη σας σχετικά με το θέμα αυτό.

6. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να δημοσιοποιείται η αρχική θέση («εντολή») και των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με ένα νομοθετικό φάκελο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου; Να εξηγήσετε εν συντομία τους λόγους.

7. Ποια συγκεκριμένα μέτρα, εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να λάβουν τα θεσμικά όργανα για να αυξηθεί η προβολή και η προσβασιμότητα για τους χρήστες στα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιήσει;

8. Θεωρείτε ότι, σε σχέση με τη διαφάνεια, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ «πολιτικού τριμερούς διαλόγου» στον οποίο συμμετέχουν πολιτικοί εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων, και των τεχνικών συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται από δημόσιους υπαλλήλους και στις οποίες δεν λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις;

9. Παρακαλείστε να σχολιάσετε για άλλους τομείς, εάν υπάρχουν, που προσφέρονται για μεγαλύτερη διαφάνεια του τριμερούς διαλόγου. Παρακαλείσθε να είστε όσο πιο ακριβείς μπορείτε.

Πώς μπορείτε να συμβάλετε

Η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2016.

Μέσω e-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

ή

ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

Παρακαλούμε να αναφέρετε σαφώς την ένδειξη «διαβούλευση τριμερών διαλόγων» στην αρχή της απάντησής σας.

Οι παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η Διαμεσολαβήτρια θα διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις παρατηρήσεις που θα παραληφθούν. Μπορεί επίσης να δημοσιεύσει αυτές τις παρατηρήσεις στην ιστοσελίδα της. Τα φυσικά πρόσωπα που θεωρούν ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 45/2001 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα[7], το όνομά τους δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί, θα πρέπει να ενημερώσουν την Διαμεσολαβήτρια.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον κ. Jan Stadler, νομικό σύμβουλο της Διαμεσολαβήτριας (τηλ: +32 2 284 35 86).

 

[1] Για λεπτομερή επεξήγηση των τριμερών διαλόγων, βλ. τον οδηγό για τη συναπόφαση και τη συνδιαλλαγή που εκπονήθηκε από τη Μονάδα Συνδιαλλαγής και Συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_el.pdf

[2] Βλέπε παρακάτω για τη γνώμη του Κοινοβουλίου, τη γνώμη του Συμβουλίου και τη γνώμη της Επιτροπής (διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα).

[3] Βλέπε παρακάτω για τις εκθέσεις επιθεώρησης με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Επιτροπή (διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/el/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα).

[5] Βλέπε σελίδα 5 της γνώμης του Κοινοβουλίου και παράγραφο 17 της γνώμης του Συμβουλίου.

[6] Ένα έγγραφο το οποίο περιέχει την αρχική θέση κάθε θεσμικού οργάνου και συμβιβαστικές λύσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

[7] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1). Βλ. επίσης: http://www.ombudsman.europa.eu/el/resources/dataprotection/home.faces