You have a complaint against an EU institution or body?

Enligt Eurobarometern känner medborgarna till rätten att klaga till Europeiska ombudsmannen

87 procent av de europeiska medborgarna tror mycket riktigt att de har rätt att klaga till Europeiska ombudsmannen vilket gör detta till den näst mest kända rättigheten under unionsmedborgarskapet. Flash Eurobarometers opinionsundersökning hävdar att "...rätten att klaga till Europeiska ombudsmannen är sannerligen en realitet för en stor majoritet av unionens medborgare, alla länder inkluderade". Som en kommentar till resultatet sade Jacob Söderman "Vi har arbetat hårt för att informera medborgarna om deras rätt att klaga. Denna undersökning bekräftar att vår kommunikationsstrategi fungerar. Resultatet är upplyftande och vi kommer att fortsätta att sprida information".

På frågan om det var sant eller falskt att "Europeiska unionens medborgare har rätt att klaga till Europeiska ombudsmannen" svarade 87 procent "sant". I Finland och Irland var siffran hela 96 procent - ingen annan rättighet under unionsmedborgarskapet erhöll så mycket som 96 procent i något land. Bara 6 procent av unionens medborgare trodde att de inte kunde klaga till Europeiska ombudsmannen medan 7 procent sade att de inte visste om de kunde klaga eller inte.

 

procent av personer som svarade "sant" på påståendet
"Europeiska unionens medborgare har rätt att klaga till Europeiska ombudsmannen"

Be Dk De El Es Fr Ie It Lu Nl At Pt Fi Se Uk
90 85 83 76 92 89 96 87 90 92 88 80 96 88 90

 

Bakgrund

Denna Flash Barometer undersökning genomfördes av EOS Gallup Europe för Europeiska kommissionen i oktober 2002 och riktade sig till 7 525 medborgare i de 15 medlemsstaterna. Huvudsyftet med undersökningen var att få reda på vad personer vet om det europeiska unionsmedborgarskapet och särskilt vad de känner till om sina rättigheter som europeiska medborgare.

Rätten att som EU medborgare arbeta i en annan medlemsstat är den mest kända rättigheten medan rätten att bo i en annan medlemsstat kom på tredje plats, efter rätten att klaga till ombudsmannen. Därefter kommer rätten att göra en framställning till Europaparlamentet. Politiska rättigheter så som rätten att rösta och ställa upp som kandidat i val till Europaparlamentet och i kommunalval är mindre kända.

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Rosita Agnew, Pressattaché, Tel: +33 (0)388 17 24 08.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.