You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen föreslår ändringar till det preliminära utkastet till konstitutionellt fördrag

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, redogjorde idag vid rundabordsmötet om Europas framtid i Lissabon för sitt förslag till ändringar av det preliminära utkastet till konstitutionellt fördrag. Ombudsmannens förslag syftar till att försäkra att "Europas medborgare verkligen har förtroende för unionen".

Ombudsmannen manar till:

  • att öppenhet och subsidiaritet blir grundläggande principer i det konstitutionella fördraget;
  • att skapa en rättslig grund för att tillförsäkra en öppen, ansvarstagande och serviceinriktad förvaltning genom en Europeisk förvaltningslag;
  • att medborgarna informeras om de rättsmedel som finns om deras rättigheter, inklusive de grundläggande rättigheterna, inte respekteras. Rättsmedlen skulle innefatta domstolar, ombudsmän och framställningsutskott på all nivåer inom unionen.

Ombudsmannen välkomnade den öppna och demokratiska process som används för att offentliggöra ett förslag till diskussion, men sa att "Det preliminära utkastet till konstitutionellt fördrag innehåller lite betydelsefulla nyheter som gagnar medborgarna". Det preliminära utkastet presenterades inför det europeiska konventet den 28 oktober 2002. Jacob Söderman uttryckte sin förhoppning om att de missar som fanns i det första utkastet skulle rättas till i det andra fördragsutkastet.

Rundabordsmötet organiserades i Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas av Jacques Delor stiftelsen i Lissabon.

 

Ombudsmannens tal finns på följande webbplats:
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/speech.faces/en/271/html.bookmark 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Ian Harden, Chef för den juridiska avdelningen, Tel: +33 (0)388 17 23 84.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.