You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmannen ökar trycket på Kommissionen vad gäller könsdiskriminering

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, lade idag fram en särskild rapport angående Europeiska kommissionens underlåtenhet att upphöra med att könsdiskriminera utsända nationella experter. I den särskilda rapporten till Europaparlamentet rekommenderar ombudsmannen kommissionen att agera snarast möjligt samt uppmanar parlamentet att överväga att anta rekommendationen som en resolution.

Kommissionen insisterar på att utsända nationella experter måste arbeta heltid. Ombudsmannen menar att detta är till nackdel för ett mycket högre antal kvinnor än män.

Ombudsmannen har redan bett kommissionen att senast den 30 september 2001 ändra sina regler. Kommissionen underlät att göra detta och menade att den var tvungen att invänta vissa diskussioner som hade samband med den pågående reformeringen av kommissionen. Enligt ombudsmannen finns det ingen berättigad anledning att könsdiskrimineringen skall fortsätta tills dessa diskussioner slutförts.

"Nästan ett år efter det att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna proklamerades är ytterligare försening med att vidtaga åtgärder oacceptabelt", säger Jacob Söderman.

Ombudsmannen uppmärksammades på diskrimineringen av en brittisk statstjänstemän som ansökte om att bli utsänd till kommissionen. Hon ville arbeta deltid för att kunna ta hand om sitt barn.

 

Ombudsmannens särskilda rapport är tillgänglig via internet:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/sv/381/html.bookmark 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Gerhard Grill, Förste juridisk handläggare, tel. +33 (0) 3 88 17 24 23.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Gundi Gadesmann, Head of communication, Tel. +32 2 284 26 09.