You have a complaint against an EU institution or body?

EIPA tilldelar Europeiska ombudsmannen Alexis de Tocqueville Priset 2001

Det Europeiska institutet för offentlig förvaltning, European Institute of Public Administration, har tilldelat den Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, Alexis de Tocqueville Priset 2001 för hans betydande insats för att förbättra förvaltningen i Europa.

EIPA:s forskningsråd och dess styrelse valde Söderman för hans aldrig sinande arbete med att förbättra de europeiska medborgarnas tillgång till handlingar och för den ökande öppenheten vid de europeiska institutionerna. Som Europeisk ombudsman har Söderman sedan 1995 sett till att Europas offentliga förvaltning har förstått hur viktiga medborgarnas rättigheter är. Han har bidragit till att sprida information om EU:s förvaltning. Dessutom är hans rapporter ett viktigt element i forskningen om den europeiska förvaltningen. Söderman, som har en Juris licentiatexamen, var tidigare Finlands Justitieombudsman samt både ledamot av den finska riksdagen och finsk minister (Justitieminister och Social- och hälsovårdsminister).

2001 är åttonde gången som EIPA delar ut Alexis de Tocqueville Priset för att hylla framstående statsvetare, historiker, filosofer och politiker. Priset har tidigare tilldelats den italienska professorn Sabino Cassese och den spanska professorn Eduardo García de Enterría. Två utomordentligt duktiga akademiker inom den offentliga förvaltningsrätten vilka tilldelades priset 1997 och 1999. 1989 tilldelades H.E. Otto von der Gablentz priset för hans arbete med att modernisera de diplomatiska kårernas verksamhet inom EU:s medlemsstaters bilaterala samarbete. Lord Rayner var den som först mottog priset 1988 för hans nyckelroll i moderniseringen av regeringen och den offentliga förvaltningen i Storbritannien.

Utdelningsceremonin kommer att hållas i Maastricht den 21 november 2001 och kommer att utgöra en del av EIPA:s 20-års jubileum.

För ytterligare upplysningar kontakta vänligen:
Professor Gérard Druesne, Generaldirektör EIPA (+31 43 - 3296202)
eller besök:
http://eipa.nl
För mer upplysningar om Europeiska ombudsmannen besök följande webbplats:
http://www.ombudsman.europa.eu

Postal Address:       Business Address:
P.O. Box 1229, NL-6201 BE Maastricht       O.L. Vrouweplein 22, Maastricht
  Tel.31-(0)43-32 96 222, Fax 31-(0)43-32 96 296, E-Mail: eipa@eipa-nl.com, Website: http://www.eipa.nl  

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.