You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsman doet verdere inspanningen om EU aanwervingsprocedures te verbeteren

De Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, zet zijn inspanningen voort om de aanwervingsprocedures van de EU instellingen en organen te verbeteren. Verwijzende naar twee recente besluiten over klachten tegen de Europese Commissie en Europol, zei de Ombudsman: "Voor veel burgers neemt hun eerste echte contact met de EU administratie de vorm aan van het solliciteren naar werk. Het is belangrijk dat de aanwervingsprocedures van de EU instellingen en organen top klasse zijn, om het vertrouwen van de burgers te behouden en te verdiepen. Ik zal al het mogelijke doen om te verzekeren dat burgers die werk zoeken in de administratie van de Unie fair en correct behandeld worden."

De twee besluiten die aanleiding gaven voor deze bemerkingen van de Ombudsman waren de volgende:

Europese Commissie: een burger met de Franse/Bulgaarse nationaliteit solliciteerde voor een post van lokaal ambtenaar in de Delegatie van de Commissie in Sofia, Bulgarije. De Commissie verwierp zijn kandidatuur omwille van zijn dubbele nationaliteit. Ze verwees naar de Conventie van Wenen inzake Diplomatieke Relaties van 18 april 1961 en stelde dat de post van lokaal ambtenaar in kwestie voorbehouden was voor kandidaten die niet de nationaliteit hadden van het land waar ze zouden werken en die geen permanent verblijf hebben in dat land.

De Ombudsman bekritiseerde de Commissie wegens haar nalaten een objectieve uitleg te verschaffen voor het verwerpen van de sollicitatie van de klager, concluderende dat ze het principe van niet discriminatie had geschonden. Geen enkele van de regels welke van toepassing zijn op lokale ambtenaren bevatten bepalingen overeenkomstig dewelke personen met de Bulgaarse nationaliteit uitgesloten zouden zijn van deze contracten. De Ombudsman vond ook dat de vacature voor de post in kwestie de kandidaten niet alle noodzakelijke informatie betreffende de aanwervingsprocedure verstrekte.

Het besluit van de Ombudsman kan gevonden worden op zijn website:


Europol: Een burger diende een klacht in bij de Ombudsman, bewerende dat Europol zijn Ambtenarenstatuut niet had gerespecteerd door haar als een administratieve assistente aan te werven met een contract van lokaal ambtenaar en niet als een Europol ambtenaar. Dit betekende dat ze tewerk gesteld was onder minder voordelige voorwaarden. Europol argumenteerde dat, in situaties waar het personeelsplan niet voorzag in ambtenarenposten en de werkdruk zodanig was dat tijdelijke hulp nodig was, het tijdelijk personeel in dienst diende te nemen onder de voorwaarden welke van toepassing zijn op lokale ambtenaren. Europol beweerde dat het het recht had om dit te doen zolang het binnen de limieten van het personeelsbudget bleef.

De Ombudsman onderstreepte dat het Ambtenarenstatuut van Europol duidelijk vermeldde dat een post van administratief assistent een Europol personeelspost was. Hij vond geen enkele wettelijke basis welke de praktijk van Europol kon rechtvaardigen om tijdelijk personeel aan te nemen onder de voorwaarden van toepassing op lokale ambtenaren. Hij maakte dus een kritische opmerking met het oog de aandacht te trekken van Europol op de noodzaak om zijn praktijk betreffende de aanwerving van personeel te herzien.

Het besluit van de Ombudsman kan gevonden worden op zijn website:


 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Olivier Verheecke, Hoofd juridisch adviseur, tel. +32 2 284 20 03.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.