You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Nederlands

Ombudsman aanvaardt weigering Commissie toegang te geven tot inlichtingennota's

De Europese Ombudsman, Jacob Söderman, heeft aanvaard dat de Commissie gerechtigd is publieke toegang te weigeren tot inlichtingennota's van haar delegaties in twee vergaderingen van de "Transatlantic Business Dialogue" (TABD). Dit besluit komt na de ontwerpaanbeveling van de Ombudsman eerder dit jaar waarin hij de Commissie verzocht om haar weigering opnieuw te evalueren, op grond van de nieuwe regels inzake toegang van het publiek tot documenten die van kracht werden in december 2001 (Verordening 1049/2001).

Volgens de Commissie "bevatten de documenten interne evaluaties van standpunten en het beleid van de VS.... Het bekendmaken van deze interne redenering en de door de Commissaris overwogen alternatieven ..... zou de onderhandelingspositie van de Commissie verzwakken. Het zou de onderhandelingspartners inzage geven in mogelijke compromissen die de Commissie later in de onderhandelingen bereid zou zijn de sluiten."

De Ombudsman stelt dat "de Commissie duidelijk heeft uitgelegd .... hoe het vrijgeven van de documenten de bescherming van het openbaar belang betreffende internationale relaties zou kunnen schaden". Dit is één van de uitzonderingen voorzien door de Verordening 1049/2001. De Ombudsman erkent dat er een publieke interesse is in het vrijgeven van de documenten, maar deze uitzondering voorziet niet dat het in aanmerking wordt genomen.

De Ombudsman verwerpt het argument van de Commissie dat het risico van het selectief citeren in aanmerking dient te worden genomen wanneer de mogelijke schade aan haar besluitvormingsproces door het vrijgeven van een document wordt overwogen. Naar zijn mening is dit niet verenigbaar met het recht op vrijheid van meningsuiting zoals erkend door het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en het EU Handvest van de Grondrechten.

Achtergrond

De documenten werden verzocht namens de "Corporate Observatory Europe", een in Nederland gebaseerde niet gouvernementele organisatie (NGO). De burger die zich tot de Ombudsman keerde nadat zijn verzoek tot toegang tot de documenten was geweigerd was de mening toegedaan dat "de inlichtingennota's de enige manier waren om verduidelijking te krijgen over de aard van de relatie tussen de Commissie en de TABD".

De eigen website van TABD beschrijft de TABD als "een informeel proces waarbij de Europese en Amerikaanse bedrijven en bedrijfsverenigingen gezamenlijke EU-VS handelspolitieke aanbevelingen ontwikkelen, door samen te werken met de Europese Commissie en de VS Administratie".

 

Het besluit van de Ombudsman kan gevonden worden op zijn website op het volgende adres:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/011128.htm

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de heer Ian Harden, Hoofd van de Juridische Afdeling, tel:+33 (0) 3 88 17 23 84.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.