You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Nederlands

Ombudsman bekritiseert Commissie voor het niet betalen van facturen

De Europese Ombudsman, Jacob Söderman, heeft de Europese Commissie bekritiseerd omwille van haar weigering drie facturen te betalen voor publicaties welke gemaakt werden in haar naam. Dit gebeurde na een klacht van een Belgisch bedrijf dat het drukwerk uitvoerde via een Bureau voor Technische Bijstand (BTB) van de Commissie. De klager keerde zich tot de Commissie om de facturen te betalen nadat het BTB failliet ging.

De klager vorderde dat de Commissie de facturen voor een bedrag van 48.000 Euros diende te betalen, omdat de publicaties door de Commissie waren goedgekeurd, in haar naam waren gemaakt en rechtstreeks aan de Commissie waren geleverd. Bovendien had de Commissie geen enkele maatregel genomen zelfs indien ze reeds sedert een lange tijd over de onregelmatigheden binnen het BTB op de hoogte was.

De Commissie stelde dat ze geen contractuele relatie had met de klager en dat ze daarvoor niet verantwoordelijk kon worden gehouden. De Ombudsman weerlegde dit argument en stelde dat "de situatie waarin de klager zich nu vindt is een gevolg van de nalatigheid van de Commissie om prompt te handelen .... om de onregelmatigheden en frauduleuze praktijken waarvan ze op de hoogte was aan te pakken". De Ombudsman verwees naar het Eerste Verslag van het Comité van Onafhankelijke Deskundigen over beweringen inzake fraude, wanbeheer en vriendjespolitiek in de Commissie.

De Ombudsman vond dat het BTB volledig in naam van de Commissie handelde, en dat de Commissie de de facto besteller en ontvanger was van de publicaties. Aangezien er dus sprake kon zijn van ongerechtvaardigde verrijking van de Commissie, stelde de Ombudsman een minnelijke schikking voor, maar de Commissie verwierp het voorstel.

 

Het besluit van de Ombudsman kan gevonden worden op zijn website op het volgende adres:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/010761.htm

 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met de heer Olivier Verheecke, Hoofdadviseur Juridische Zaken, tel: 00 32 2 284 2003.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.