You have a complaint against an EU institution or body?

Europese Ombudsman gaat klacht onderzoeken over mogelijk geval van racisme bij Aanwerving door gemeenschapsinstellingen

De Europese Ombudsman, Jacob Söderman, stemt in om een klacht te onderzoeken naar een mogelijk geval van racisme bij de aanwerving door de Gemeenschapsinstellingen-en organen. De klager, een Nederlandse onderdaan, wijst erop dat hoewel meer dan 30 miljoen mensen in de EU leven die behoren tot een etnische minderheid, ze nauwelijks tewerkgesteld zijn binnen de structuren van de Europese Gemeenschappen. Hij vraagt de ombudsman: "is het mogelijk voor u als Ombudsman van de Europese Unie een onderzoek te starten opdat de burgers van Europa zouden weten of racisme aan de basis ligt van deze uitsluiting?"

In antwoord heeft de ombudsman aan de Europese Commissie gevraagd om voor 31 oktober 2001 statistieken voor te leggen betreffende het aantal EU onderdanen die behoren tot een etnische minderheid en het aantal ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen die behoren tot een etnische minderheid.

Details van de zaak

De burger diende op 16 mei 2001 een klacht in bij de ombudsman, erop wijzend dat terwijl meer dan 30 miljoen mensen in de EU leven die behoren tot een etnische minderheid, deze nauwelijks tewerkgesteld zijn binnen de structuren van de EU. Hij benadrukt dat in de Verenigde Staten etnische minderheden in alle onderdelen van het bestuur betrokken worden.

Vrijwaren van de rechten neergelegd in het Handvest van Nice

Het Handvest van de Grondrechten (Nice) erkent dat iedereen het recht heeft te werken (artikel 15) en dat discriminatie op grond van o.a. ras, kleur en etnische afkomst verboden is (artikel 21). De Voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben op 7 december 2000 het Handvest van Nice op de top van Nice afgekondigd.

Een instelling of orgaan van de Gemeenschap die nalaat de rechten te respecteren neergelegd in het Handvest kan een geval van wanbeheer uitmaken. De Europese Ombudsman heeft als taak klachten te onderzoeken van Europese burgers over gevallen van wanbeheer in de handelingen van de Gemeenschapsinstellingen of organen.

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Ian Harden, hoofd van de juridische dienst, tel: +33 (0) 3 88 17 23 84.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.