You have a complaint against an EU institution or body?

2003, het Europees Jaar van de Gehandicapten: Ombudsman doet onderzoek naar de integratie van personen met een handicap

De Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, heeft een eigen initiatief onderzoek geopend naar de integratie van personen met een handicap. Nu dat het Europees Jaar van de Gehandicapten op zijn einde loopt, zal de Ombudsman onderzoeken welke maatregelen de Commissie genomen heeft om ervoor te zorgen dat gehandicapten niet gediscrimineerd worden in hun relaties met de instelling. In dit stadium heeft de Ombudsman besloten om zijn onderzoek te beperken tot de Commissie, omwille van haar centrale institutionele rol in de EU.

De Ombudsman wil evalueren of het optreden van de Commissie op dit gebied consistent is met haar wettelijke verplichtingen en gedane verklaringen. De Ombudsman, die de duidelijke verbintenissen van de Commissie ten aanzien van personen die één van de meest onbevoordeelde groepen van de samenleving uitmaken erkent, zei dat "de realiteit van hun situatie vergt dat de verklaarde verbintenissen in praktijk worden gebracht door middel van effectieve maatregelen. Goed beheer vereist prompte en effectieve acties om deze verbintenissen toe te passen." Hij vroeg daarom aan de Commissie om hem te informeren over:

  • de maatregelen die ze genomen heeft of denkt te nemen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap niet gediscrimineerd worden in hun relaties met de instelling, alsook
  • de tijdstabel voor het aannemen van deze maatregelen.

De Commissie werd verzocht om te antwoorden tegen 29 februari 2004.

Om te garanderen dat geïnteresseerde partijen de mogelijkheid hebben om hun standpunt kenbaar te maken, zal de Ombudsman de relevante gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties op de hoogte brengen van zijn eigen initiatief onderzoek en alle relevante documenten op een speciaal daarvoor gecreëerde sectie van zijn website publiceren, zijnde :

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/nl/3541/html.bookmark 

Achtergrondd

Personen met een handicap maken een aanzienlijk deel uit van de bevolking van de Gemeenschap. Zoals zowel de Europese instellingen als de Lidstaten openlijk hebben gesteld, wordt deze groep van personen geconfronteerd met een hele resem van obstakels die hen verhinderen gelijke kansen, onafhankelijkheid en volledige economische en sociale integratie na te streven. Verscheidene initiatieven werden genomen op het niveau van de Gemeenschap om dit probleem aan te pakken, vele daarvan door de Commissie(1). Artikel 26 van het Handvest van de Grondrechten van de EU erkent het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen..

 

Voor verdere inlichtingen, gelieve contact op te nemen met de heer José Martínez Aragón, Hoofd Juridisch Adviseur, tel. +33 3 88 17 24 01.


(1) In 1998, namen de instellingen een "Code van goede praktijk voor de tewerkstelling van personen met een handicap" aan, die een verklaring van de instellingen over hun politiek terzake bevat, alsook richtlijnen voor hun diensten betreffende verwante acties. In een Mededeling uit het jaar 2000 met de titel "Naar een obstakelvrij Europa voor personen met een handicap", herhaalde de Commissie de verbintenissen uit deze Code en zette bijkomende maatregelen uiteen die erop gericht zijn om de ontwikkeling van de beste praktijk binnen haar eigen organisatie aan te moedigen.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.