You have a complaint against an EU institution or body?

Europese Ombudsman stelt veranderingen voor aan het Voorontwerp van Constitutioneel Verdrag

De Europese Ombudsman, Jacob Söderman, heeft vandaag zijn voorstel voor veranderingen aan het Voorontwerp van Constitutioneel Verdrag uiteengezet in een ronde tafel over de toekomst van Europa in Lissabon. Het voorstel van de Ombudsman dient te garanderen dat "Europese burgers echt vertrouwen kunnen hebben in de Unie".

De Ombudsman stelt voor :

  • dat openheid en subsidiariteit als grondbeginselen worden opgenomen in het Constitutioneel Verdrag;
  • een open, verantwoordelijke en dienstgerichte administratie te garanderen via een Europese administratieve wet als juridische grondslag;
  • dat burgers geïnformeerd worden over de rechtsmiddelen die ter beschikking staan wanneer hun rechten, inclusief grondrechten, niet worden gerespecteerd. Deze rechtsmiddelen omvatten rechtbanken, ombudsmannen en commissies verzoekschriften op alle niveaus in de Unie.

De Ombudsman verwelkomde de open en democratische procedure om het Voorontwerp met het oog op discussie te publiceren, maar stelde dat "het Voorontwerp van Constitutioneel Verdrag weinig nieuwe inhoud bevat die relevant is voor burgers". Het Voorontwerp werd op 28 oktober 2002 aan de Europese Conventie voorgesteld. De heer Söderman sprak zijn hoop uit dat de weglatingen in het eerste ontwerp gecorrigeerd zullen worden in het tweede ontwerp van het Verdrag.

De ronde tafel was georganiseerd in het Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas door de Jacques Delors Stichting in Lissabon.

 

Om de toespraak van de Ombudsman te lezen, bezoek :
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/speech.faces/en/271/html.bookmark 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de heer Ian Harden, Hoofd van de Juridische Afdeling; tel : 00 33 3 88 17 23 84.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.