You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsman bekritiseert Commissie voor onredelijk handelen in subsidieovereenkomst

De Europese Ombudsman, Jacob Söderman, bekritiseerde de Europese Commissie voor onredelijk handelen in een subsidieovereenkomst met een Europese milieu-organisatie. De Ombudsman besloot dat de Commissie had nagelaten een "coherente en redelijke rechtvaardiging" te verschaffen voor de vermindering van de subsidie aan de klager met 30,000 Euros.

De klager - "European Environmental Bureau" (EEB) - had een subsidieovereenkomst met de Commissie in 1999. Na aanbevelingen van zijn auditeurs, besloot het een reservefonds op te zetten met bijdragen van leden. De Commissie besloot om de subsidie aan de organisatie te verminderen met het bedrag dat in de reserve was gestopt.

De klager zei dat het niet verenigbaar was met de principes van behoorlijk bestuur dat de Commissie organisaties die ze steunt verplicht te opereren zonder financiële reserves. De Commissie argumenteerde dat het contract geen passende rechtsgrondslag gaf voor het opzetten van een reserve binnen het EEB.

Aangezien de klager handelde op grond van instructies van zijn auditeurs om een gezond financieel beleid te volgen, en gegeven dat er geen subsidies van de Commissie werden gebruikt, kwam de Ombudsman tot het besluit dat de Commissie onredelijk had gehandeld.

 

Het besluit van de Ombudsman kan gevonden worden op zijn website op het volgende adres :
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/011165.htm

 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met mevrouw Maria Engleson, Jurist, tel : 00 33 3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.