You have a complaint against an EU institution or body?

Eurobarometrin mukaan kansalaiset ovat tietoisia oikeudestaan kannella Euroopan oikeusasiamiehelle

Euroopan kansalaisista 87% aivan oikein uskoo, että heillä on oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehelle. Tämä tekee oikeudesta kannella Euroopan oikeusasiamiehelle toiseksi parhaiten tunnetun unionin kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista. Eurobarometrin "Flash"-mielipidetutkimuksen mukaan "(...) oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehelle on todellisuutta erittäin suurelle osalle unionin kansalaisista, kaikki maat mukaan lukien." Jacob Söderman kommentoi tulosta seuraavasti: "Olemme työskennelleet paljon tiedottaaksemme kansalaisille heidän oikeudestaan kannella. Mielipidemittauksen tulos vahvistaa sen, että tiedotusstrategiamme toimii. Tulos on rohkaiseva, ja jatkamme sanan levittämistä."

Kun kansalaisia pyydettiin vastaamaan "totta" tai "epätotta" kysymykseen, jonka mukaan "Euroopan union kansalaisilla on oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehelle", 87% vastasi "totta". "Totta"-vastauksien määrä oli jopa 96% Irlannissa ja Suomessa - tietoisuus mistään muusta EU- kansalaisen oikeudesta ei ylittänyt missään maassa 96 prosentin rajaa. Vain 6% EU:n kansalaisista vastasi, etteivät he voineet kannella Euroopan Oikeusasiamiehelle, kun taas 7% vastasi etteivät he tienneet oliko tämä mahdollista.

 

"Totta"- vastanneiden henkilöiden %-määrä koskien kysymystä "Euroopan union kansalaisilla on oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehelle"

Be Dk De El Es Fr Ie It Lu Nl At Pt Fi Se Uk
90 85 83 76 92 89 96 87 90 92 88 80 96 88 90

 

Tausta

Eurobarometrin "Flash"-mielipidetutkimuksen teetti Euroopan komissio, ja sen teki lokakuussa 2002 EOS Gallup Europe. Mielipidetutkimukseen osallistui 7,525 kansalaista viidestätoista jäsenvaltiosta. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitä ihmiset tietävät Euroopan kansalaisuudesta, ja erityisesti, mitä he tietävät oikeuksistaan Euroopan kansalaisina.

EU-kansalaisten oikeus työskennellä toisessa jäsenvaltiossa oli oikeuksista tunnetuin, ja oikeus oleskella toisessa jäsenvaltiossa oli oikeuksista kolmanneksi tunnetuin, toiseksi tunnetuimman oikeuden - eli oikeuden kannella oikeusasiamiehelle - jälkeen. Näiden jälkeen tuli oikeus tehdä vetoomus Euroopan parlamentille. Poliittiset oikeudet, eli oikeus äänestää ja oikeus asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa, eivät olleet kovin hyvin tunnettuja.

 

Lisätietoja antaa tiedottaja Rosita Agnew, puh. +33 (0) 3 88 17 24 08.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.