You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamies ehdottaa muutoksia alustavaan luonnokseen perustuslailliseksi sopimukseksi

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman esitti tänään ehdottamansa muutokset alustavaan luonnokseen perustuslailliseksi sopimukseksi Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa Lissabonissa. Oikeusasiamiehen ehdotusten tarkoituksena on taata, että "Euroopan kansalaiset todella luottavat unioniin".

Oikeusasiamies peräänkuuluttaa:

  • avoimuuden ja toissijaisuusperiaatteen vakiinnuttamista perussopimuksen perusperiaatteiksi;
  • eurooppalaista hallintomenettelylakia oikeusperustaksi avoimen, luotettavan ja palveluhenkisen hallinnon takaamiselle;
  • tiedottamista kansalaisille heidän oikeuksiaan turvaavista oikeussuojakeinoista, jos heidän oikeuksiaan, mukaanlukien perusoikeudet, ei kunnioiteta. Oikeussuojakeinot kattavat tuomioistuimet, oikeusasiamiehet ja vetoomusvaliokunnat unionin kaikilla tasoilla.

Toivottaessaan tervetulleeksi avoimen ja demokraattisen käytännön julkaista luonnos keskustelua varten, oikeusasiamies totesi, että "alustava luonnos perussopimukseksi sisältää vain vähän kansalaisia hyödyttävää uutta asiasisältöä". Alustava luonnos esitettiin Eurooppa- valmistelukunnalle 28. lokakuuta 2002. Söderman ilmaisi toiveensa, että ensimmäisen luonnoksen puutteet korjataan sopimuksen toisessa luonnoksessa.

Konferenssin järjesti Jacques Delors -säätiö Lissabonissa Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas:in tiloissa.

 

Oikeusasiamiehen puhe on luettavissa osoitteessa:
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/speech.faces/en/271/html.bookmark 

Lisätietoja antaa oikeudellisen osaston päällikkö Ian Harden, puh. +33 3 88 17 23 84.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.