You have a complaint against an EU institution or body?

Oikeusasiamies kritisoi komissiota kohtuuttomasta toiminnasta koskien toiminta-avustussopimusta

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman on kritisoinut Euroopan komissiota kohtuuttomasta toiminnasta eurooppalaisen ympäristöjärjestön kanssa tekemänsä toiminta-avustussopimuksen suhteen. Oikeusasiamies tuli siihen johtopäätökseen, että komissio ei onnistunut antamaan "koherenttia ja järkevää perustelua" sille, että se vähensi kantelijalle antamaansa avustusta 30 000 eurolla.

Kantelijalla, European Environmental Bureaulla (EEB), oli toiminta-avustussopimus komission kanssa vuonna 1999. Tilintarkastajiensa neuvoa seuraten kantelija oli perustanut vararahaston käyttämällä tähän tarkoitukseen jäsenmaksuvarojaan. Komissio päätti vähentää järjestölle antamaansa avustusta vararahastoon sijoitettujen varojen määrällä.

Kantelijan mukaan ei ollut hyvän hallinnon periaatteiden mukaista, että komissio pakotti tukemiaan järjestöjä toimimaan ilman rahavaroja. Komissio väitti, että sopimus ei tarjonnut oikeudellista perustaa EEB:n vararahaston perustamista koskeville väitteille.

Koska kantelija toimi tilintarkastajiltaan saamiensa ohjeiden mukaisesti harjoittaakseen kestävää rahoitushallintoa, ja koska komission avustusta ei ollut käytetty vararahastoon, oikeusasiamies tuli siihen johtopäätökseen, että komission toiminta oli kohtuutonta.

 

Oikeusasiamiehen päätös on luettavissa hänen kotisivuillaan osoitteessa:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/011165.htm

 

Lisätietoja antaa juristi Maria Engleson, puh. 00 33 3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.