You have a complaint against an EU institution or body?

Ikärajaongelma EU-toimielinten työhönotossa ei ole poistunut, toteaa Euroopan oikeusasiamies

Ikärajaongelma EU-toimielinten työhönotossa ei ole poistunut, vaikka kehitys onkin ollut myönteistä. Kolmetoista EU:n toimielintä ja laitosta, mukaan lukien Euroopan keskuspankki ja Europol, eivät sovella ikärajoja työhönottossa, mutta viidessä toimielimessä ne ovat edelleen käytössä.

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman käynnisti tutkimuksen omasta aloitteestaan ikärajojen soveltamisesta toukokuussa 2001 edistääkseen Nizzan perusoikeuskirjan sisältämien Euroopan kansalaisten oikeuksien toteutumista käytännössä. Suomessa kehitys on ollut myönteistä, sillä iän merkitys työhönotossa on viime vuosina vähentynyt ja työnantajat arvostavat kokemusta aiempaa enemmän. Seuraavaksi oikeusasiamies tulee tutkimaan ne perusteet, joita toimielimet ovat esittäneet ikärajojen soveltamisen puolesta.

Kolmetoista ikärajoista luopunutta toimielintä ja laitosta(1) vetosivat kannanottonsa tueksi tasa-arvoperiaatteeseen, jatkuvan koulutuksen ansioihin ja erityisasiantuntemukseen sekä henkilökohtaiseen kokemukseen. Vastauksissa viitattiin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artiklaan, jossa turvataan jokaiselle oikeus tehdä työtä ja 21 artiklaan, jossa kielletään kaikenlainen ikään perustuva syrjintä. Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat allekirjoittivat perusoikeuskirjan Nizzan huippukokouksessa joulukuussa 2000.

Viisi toimielintä ja laitosta, Tilintarkastustuomioistuin, EY:n tuomioistuin, Euroopan unionin neuvosto, Talous- ja sosiaalikomitea ja Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto, myöntää edelleen soveltavansa ikärajoja työhönotossa. Ne väittävät, että ikärajoja tarvitaan vastuullisen taloushallinnon turvaamiseksi. Ne vetoavat mm. siihen, että nuoret työntekijät ovat tuottavampia ja sopeutuvaisempia, halukkaampia matkustamaan ja todennäköisesti vähemmän poissa töistä.

Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Alueiden komitea eivät ole vielä vastanneet Södermanin kirjeeseen, vaikka vastauksia pyydettiin 31. heinäkuuta 2001 mennessä. Komissio on edelleen julkaissut kilpailuilmoituksia, jotka sisältävät ikärajan, siitä huolimatta että se on luvannut poistaa ikärajat 1. heinäkuuta 2001 mennessä.

"Jos yhteisön toimielin tai laitos ei noudata perusoikeuskirjassa turvattuja oikeuksia, kyseessä on hallinnollinen epäkohta," toteaa Söderman. "Minun tehtävänäni on taistella hallinnollisia epäkohtia vastaan. Seuraavaksi tulen tutkimaan ne perusteet, joita joukko toimielimiä on esittänyt ikärajojen soveltamiseksi. Tulen arvioimaan, ovatko nämä perusteet oikeutettuja."

 

Lisätietoja antaa Benita Broms, oikeudellinen pääneuvonantaja, puh: +32 (0) 2 284 2543.


(1) Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki, Europol, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, Euroopan ympäristövirasto, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, Yhteisön kasvilajikevirasto, Euroopan koulutussäätiö, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus, Euroopan lääkearviointivirasto, Euroopan unionin elinten käännöskeskus, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.