You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamies vaatii komissiota lopettamaan sukupuolisyrjinnän

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman esitti tänään erityiskertomuksen Euroopan komission laiminlyönnistä lopettaa kansallisiin asiantuntijoihin kohdistuva sukupuolisyrjintä. Euroopan parlamentille esittämässään erityiskertomuksessa hän suosittaa, että komission olisi poistettava mahdollisimman pian syrjivä sääntönsä. Hän kehottaa parlamenttia harkitsemaan suosituksen hyväksymistä päätöslauselmaksi.

Komissio vaatii, että kansallisten asiantuntijoiden on työskenneltävä kokopäiväisesti. Oikeusasiamiehen mukaan tämä asettaa naiset huomattavasti heikompaan asemaan kuin miehet.

Oikeusasiamies pyysi jo aikaisemmin komissiota poistamaan asettamansa sääntö 30. syyskuuta 2001 mennessä. Komissio ei kuitenkaan poistanut sääntöä vedoten meneillään olevaan uudistusprosessiin ja siihen liittyviin neuvotteluihin. Oikeusasiamies ei näe mitään pätevää syytä siihen, miksi sukupuolisyrjinnän tulisi jatkua siihen saakka kunnes uudistusneuvottelut on käyty läpi.

"Lisäviiveelle ei ole minkäänlaista hyväksyttävää syytä, kun perusoikeuskirjan julistuksesta on kulunut jo lähes vuosi", toteaa Söderman.

Oikeusasiamies sai tiedon syrjinnästä Yhdistyneiden kuningaskuntien kansalaiselta, joka oli hakenut komissioon komennukselle. Hän halusi työskennellä osa-aikaisesti, jotta hän voisi hoitaa pientä lastansa.

 

Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus on saatavilla internetistä:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/fi/381/html.bookmark 

Lisätietoja antaa Gerhard Grill, oikeudellinen pääneuvonantaja, puh: +33 (0) 3 88 17 24 23.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.