You have a complaint against an EU institution or body?

EIPA myöntää vuoden 2001 Alexis de Tocqueville -palkinnon Euroopan oikeusasiamiehelle

Julkishallinnon Eurooppa-instituutti (European Institute of Public Administration, EIPA) on myöntänyt vuoden 2001 Alexis de Tocqueville -palkinnon Euroopan oikeusasiamiehelle, Jacob Södermanille hänen ansiokkaasta työstään Euroopan julkishallinnon kehittämiseksi.

EIPAn tiedeneuvosto ja hallintoneuvosto ovat päättäneet myöntää palkinnon Jacob Södermanille tunnustuksena Euroopan kansalaisten tiedonsaannin ja Euroopan unionin toimielinten toiminnan avoimuuden edistämiseksi tehdystä uupumattomasta työstä. Euroopan oikeusasiamiehenä vuodesta 1995 lähtien Jacob Söderman on edistänyt kansalaisten oikeuksien kunnioittamista Euroopan julkishallinnossa. Hän on ansiokkaasti tehnyt EU:n hallintoa tunnetummaksi. Lisäksi hänen raporttinsa ovat merkittävä osa eurooppalaista hallintotiedettä. Jacob Söderman on koulutukseltaan lakimies ja hän on toiminut sekä Suomen eduskunnan oikeusasiamiehenä että kansanedustajana ja Suomen hallituksessa (oikeusministerinä, sosiaali- ja terveysministerinä).

Vuoden 2001 Alexis de Tocqueville -palkinto on kahdeksas tunnustus, jonka EIPA myöntää merkittävän valtiotieteilijän, historioitsijan, filosofin ja poliitikon muistoa kunnioittaen. Aikaisempiin palkinnonsaajiin lukeutuvat italialainen professori Sabino Cassese ja espanjalainen professori Eduardo García de Enterría, kaksi ainutlaatuista julkis- ja hallinto-oikeuden tutkijaa, joille palkinto myönnettiin vuosina 1997 ja 1999. Vuonna 1989 H.E. Otto von der Gablentz vastaanotti palkinnon työstään diplomaattikunnan toimintatapojen uudistamiseksi Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kahdenkeskisten sopimusten puitteissa. Lordi Rayner oli ensimmäinen palkinnonsaaja vuonna 1988 Yhdistyneen kuningaskunnan keskushallinnon ja julkishallinnon uudistamiseksi tehdystä työstä.

Palkinnonjakotilaisuus pidetään Maastrichtissa 21. marraskuuta 2001 ja se muodostaa osan EIPAn 20-vuotisjuhlallisuuksia.

Lisätietoja antaa
Professori Gérard Druesne, EIPAn pääjohtaja, Puh: +31-43-3296202)
tai lisätietoja on saatavilla Internetistä osoitteessa:
http://eipa.nl
Lisätietoja Euroopan oikeusasiamiehestä on saatavilla Internetistä osoitteessa:
http://www.ombudsman.europa.eu

Postal Address:       Business Address:
P.O. Box 1229, NL-6201 BE Maastricht       O.L. Vrouweplein 22, Maastricht
  Tel.31-(0)43-32 96 222, Fax 31-(0)43-32 96 296, E-Mail: eipa@eipa-nl.com, Website: http://www.eipa.nl  

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.