You have a complaint against an EU institution or body?

Ikäsyrjinnän poistaminen edelleen Oikeusasiamiehen asialistan kärjessä

Euroopan oikeusasiamies, Jacob Söderman, jatkaa kampanjaansa kannustaa kaikkia EU:n toimielimiä, laitoksia ja erillisvirastoja poistamaan ikäsyrjinnän rekrytointimenettelyistään. Söderman on kirjoittanut 21 EU:n toimielimelle, laitokselle ja erillisvirastolle pyytäen tietoja siitä, soveltavatko ne vielä ikärajoja rekrytoinnissaan. Jos ikärajoja sovelletaan, Söderman haluaa tietää, minkälaisia ikärajoja sovelletaan ja mikä on niiden tavoite ja oikeusperusta. Vastauksia oikeusasiamiehen tutkimukseen on pyydetty 31. heinäkuuta 2001 mennessä.

Tämä oikeusasiamiehen viimeisin aloite pohjautuu Nizzan perusoikeuskirjaan, jossa turvataan jokaiselle oikeus tehdä työtä (artikla 15) ja kielletään kaikenlainen ikään perustuva syrjintä (artikla 21). Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat allekirjoittivat perusoikeuskirjan Nizzan huippukokouksessa 7. joulukuuta 2000. "Jos yhteisön toimielin tai laitos ei noudata perusoikeuskirjassa turvattuja oikeuksia, kyseessä on hallinnollinen epäkohta," toteaa Söderman.

Euroopan unionin rekrytointikilpailuissa sovellettavat ikärajat ovat aiheuttaneet lukuisia kanteluja oikeusasiamiehelle. Söderman on jo aikaisemmin taistellut menestyksekkäästi ikärajoja vastaan. Nizzan perusoikeuskirjan tukemana Söderman toivoo nyt, että kaikki perusteeton ikäsyrjintä voidaan poistaa. Euroopan unionin toimielinten, laitosten ja erillisvirastojen on joko poistettava ikärajat, joita ne ovat käyttäneet, tai selvitettävä oikeusasiamiehelle ikärajojen objektiiviset tavoitteet ja oikeusperusta saadakseen oikeuden tämän käytännön jatkamisen.

Söderman kertoi kuulijoilleen, että hän laatii pian Euroopan parlamentille erityiskertomuksen ehdotuksensa tuloksista. Jos ehdotus ei ole johtanut kansalaisten kannalta hyväksyttävään lopputulokseen, hän toivoi että parlamentti olisi valmis käyttämään valtaansa tehdä lakialoite eurooppalaisen hyvän hallinnon lainsäädännön hyväksymiseksi.

 

Nizzan perusoikeuskirja on saatavilla Internetistä osoitteesta:
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_fi.htm

 

Lisätietoja antaa Benita Broms, oikeudellinen pääneuvonantaja, puh: +32 (0) 2 284 2543.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.