You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • FISuomi

Oikeusasiamies hyväksyy komission poronlihan tuontia koskevat takeet

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman on hyväksynyt komission asiantuntijoiden uuden tarkastuskäynnin tulokset komission poronlihan tuontia koskevassa asiassa(1). Tältä pohjalta komissio katsoi, että erään yrityksen lupa tuoda poronlihaa Venäjältä tulisi pitää voimassa.

Komissio oli aikaisemmin myöntänyt kyseiselle ruotsalaiselle yritykselle luvan tuoda poronlihaa Venäjältä. Suomalainen Paliskuntain yhdistys teki kantelun päätöksestä, jolla poronlihan tuonti sallittiin. Kantelun perusteella suoritetussa tutkimuksessa oikeusasiamies Söderman totesi, että yritys ja sen toimitusjohtaja osallistuivat tarkastusmatkaan ja sen järjestämiseen tavalla, joka saattoi tarkastuskäynnin puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Oikeusasiamies suositteli uuden tarkastuskäynnin suorittamista ja esitti että komission tulisi sen pohjalta arvioida, pitäisikö lupapäätös purkaa.

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto teki Venäjällä paikan päällä uuden tarkastuskäynnin. Tämän tarkastuskäynnin tulosten pohjalta komissio katsoi, että edellytykset lupapäätöksen antamiselle olivat kunnossa.

 

Oikeusasiamiehen tapausta koskeva päätös on luettavissa oikeusasiamiehen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/fi/000751.htm

 

Lisätietoja antaa Ian Harden, oikeudellisen osaston päällikkö, puh. +32 (0) 2 284 38 49.


(1) Komission päätös 2000/161/EY, tehty 14. päivänä helmikuuta 2000, niiden kolmansien maiden ryhmistä, jotka voivat käyttää eläinlääkärintodistuksia luonnonvaraisen riistan ja tarhatun riistan sekä kaninlihan tuonnissa kolmansista maista, tehdyn päätöksen 97/217/EY muuttamisesta (EYVL L 51, 24.2.2000 ss. 38-40) sekä komission päätös 2000/212/EY, tehty 3. päivänä maaliskuuta 2000, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat kanin ja tarhatun riistan lihan tuonnin, tehdyn päätöksen 97/467/EY muuttamisesta (EYVL L 65, 14.3.2000 ss. 33-34).

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Gundi Gadesmann, Head of communication, Tel. +32 2 284 26 09.