You have a complaint against an EU institution or body?

2003, Ευρωπαϊκό Έτος για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ερευνά το βαθμό κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, ανήγγειλε την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καθώς το Ευρωπαϊκό Έτος για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες φθάνει στο τέλος του, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής σκοπεύει να διερευνήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι, στις σχέσεις τους με το εν λόγω Κοινοτικό όργανο, οι πολίτες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν γίνονται αντικείμενα διακρίσεων εις βάρος τους.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιθυμεί να διαπιστώσει, αν οι δράσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χώρο αυτό ανταποκρίνονται στις νομικές υποχρεώσεις και τις δεδηλωμένες δεσμεύσεις της. Αναγνωρίζοντας τις σαφείς δεσμεύσεις της Επιτροπής προς άτομα που αποτελούν ένα από τα πλέον μειονεκτούντα τμήματα της κοινωνίας μας, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δήλωσε ότι «η σοβαρότητα της κατάστασής τους απαιτεί την υλοποίηση των διακηρυχθεισών δεσμεύσεων μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων. Η αρχή της χρηστής διοίκησης απαιτεί την ανάληψη άμεσης και αποτελεσματικής δράσης για την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών». Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον ενημερώσει για:

  • τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι στις σχέσεις τους με το εν λόγω όργανο τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν γίνονται αντικείμενο διακρίσεων εις βάρος τους, καθώς και
  • το χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτησή των μέτρων αυτών.

Ζητήθηκε από την Επιτροπή να απαντήσει στα ανωτέρω ερωτήματα έως τις 29 Φεβρουαρίου 2004.

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους, εφόσον το επιθυμούν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα ενημερώσει όλους τους σχετικούς κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς για την εν λόγω έρευνα και θα δημοσιεύσει όλα τα σχετικά έγγραφα σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο της ηλεκτρονικής του σελίδας:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/el/3541/html.bookmark 

Ιστορικό

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Κοινότητας. Όπως έχουν διακηρύξει δημόσια, τόσο τα Kοινοτικά όργανα όσο και τα Kράτη Mέλη, αυτή η ομάδα ατόμων αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα εμποδίων, που δεν επιτρέπει στα μέλη της να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτησία και πλήρη οικονομική και κοινωνική ένταξη. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, έχουν αναληφθεί αρκετές πρωτοβουλίες σε Κοινοτικό επίπεδο, πολλές από τις οποίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(1). Το Άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων, που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, καθώς και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε τον José Martínez Aragón, Προϊστάμενο Νομικό Σύμβουλο, τηλ. +33 3 88 17 24 01.


(1) Το 1998, τα Κοινοτικά όργανα ενέκριναν τον «Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την Απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», ο οποίος περιλαμβάνει τη δήλωση της πολιτικής τους στον εν λόγω τομέα, καθώς και οδηγίες προς τις υπηρεσίες τους για σχετική δραστηριότητα. Σε μια Ανακοίνωσή της, το 2000, με τίτλο «Για μια Ευρώπη χωρίς Φραγμούς για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», η Επιτροπή επανατοποθετήθηκε στις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τον εν λόγω Κώδικα και προσδιόρισε επιπλέον μέτρα για την ανάπτυξη ορθής σχετικής πρακτικής στο εσωτερικό της.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.