You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmand foreslår ændringer i foreløbigt udkast til forfatningstraktat

Den Europæiske Ombudsmand, Jacob Söderman, fremlagde i dag sine ændringsforslag til det foreløbige udkast til forfatningstraktat på rundbordssamtalen for Unionens fremtid i Lissabon. Ombudsmandens forslag har til formål at sikre, at "Europæiske borgere har en reel tillid til Unionen".

Ombudsmanden opfordrer Konventet til at sikre:

  • at åbenhed og nærhedsprincippet bliver indskrevet som grundlæggende principper i forfatningstraktaten;
  • at der er juridisk grundlag for at sikre en åben, ansvarlig og serviceorienteret forvaltning igennem vedtagelsen af en europæisk forvaltningslov;
  • at borgerne bliver informeret om deres retsmidler, hvis deres rettigheder - deriblandt grundrettigheder - bliver overtrådt. Disse retsmidler indbefatter domstole, ombudsmænd og udvalg for andragender på alle Unionens niveauer.

Mens Ombudsmandens hyldede den åbne og demokratiske procedure fulgt af Konventet, udtalte han, at "udkastet til forfatningstraktat kun indholder få nyheder, som er til egentlig fordel for borgerne". Söderman udtrykte håb om, at udeladelserne i det første udkast bliver korrigeret i det andet udkast til forfatning.

Rundbordssamtalen blev organiseret i Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas af Jacques Delors Fonden i Lissabon.

 

Hvis De ønsker at læse Ombudsmandens tale, gå til:
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/speech.faces/en/271/html.bookmark 

For yderligere information, kontakt Ian Harden, Leder af den Juridiske Tjeneste; tlf.: 00 33 3 88 17 23 84.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.