You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmanden kritiserer Kommissionen for urimelig opførsel i forbindelse med en tilskudsaftale

Den Europæiske Ombudsmand, Jacob Söderman, har kritiseret Europa-Kommissionen for urimelig opførsel i forbindelse med en tilskudsaftale med en Europæisk miljøorganisation. Ombudsmanden konkluderede, at Kommissionen havde forsømt at give en "sammenhængende redegørelse" for dens beslutning om, at reducere tilskuddet med 30.000 EURO.

Klageren - "European Environmental Bureau" - havde en tilskudsaftale med Kommissionen i 1999. Efter anbefalinger fra dets regnskabsførere, oprettede det en reservefond ud af medlemsskabsgebyrer. Kommissionen besluttede at reducere tilskuddet til organisationen med et beløb tilsvarende beløbet i reservefonden.

Klageren udtalte, at det ikke er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at Kommissionen tvinger de organisationer, som den støtter, til at arbejde uden financielle reserver. Kommissionen argumenterede, at tilskudsaftalen ikke indeholdt noget retsligt grundlag til støtte for Miljøsekretariatets krav om at kunne oprette en reservefond.

Eftersom klageren handlede på grundlag af dets regnskabsførere med henblik på at kunne praktisere forsvarlig økonomisk forvaltning, og eftersom ingen støtte fra Kommissionen blev anvendt til dette formål, konkluderede Ombudsmanden, at Kommissionens handlen var urimelig.

 

Ombudsmandens afgørelse findes på hans hjemmeside:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/011165.htm

 

For yderligere oplysninger, kontakt Maria Engleson, Juridisk Medarbejder, tlf.: 00 33 3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.