You have a complaint against an EU institution or body?

Afskaffelse af aldersdiskrimination er stadig af høj prioritet på Ombudsmandens dagsorden

Den Europæiske Ombudsmand, Jacob Söderman, fortsætter sin kampagne for at tilskynde alle EU institutioner, organer og agenturer til at afskaffe aldersdiskrimination i deres ansættelsesprocedurer. Söderman har skrevet til 21 institutioner, organer og agenturer, med anmodning om at informere ham om, hvorvidt de stadig anvender aldersbegrænsninger i deres ansættelsesprocedurer. Hvis dette er tilfældet, ønsker Söderman at vide, hvilke begrænsninger de anvender, og hvilket formål og juridisk grundlag de er baseret på. Tidsfristen for at svare på Ombudsmandens undersøgelse er blevet sat til 31. juli 2001.

Ombudsmandens yderligere skridt på dette område følger anerkendelsen i den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af, at enhver har ret til arbejde (Artikel 15) og at forskelsbehandling på grundlag af alder ikke er tilladt (Artikel 21). Præsidenterne for det Europa-Parlamentet, det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen proklamerede Charteret på regeringskonferencen i Nice den 7. december 2000. "En Fællesskabsinstitutions manglende respekt for rettighederne i Charteret ville derfor udgøre et tilfælde af fejl og forsømmelser", ifølge Söderman.

Aldersbegrænsningerne som er anvendt i EU ansættelsesprocedurer er et problem som har givet anledning til mange klager til Ombudsmanden. Ombudsmanden har tidligere med succes handlet imod sådanne begrænsninger. Nu, hvor EU Charteret støtter Ombudsmandens holdning, håber Söderman at grundløs aldersdiskrimination kan bringes til ophør. EU institutioner, organer og agenturer er nu påkrævet, at afskaffe de aldersbegrænsninger som hidtil er blevet anvendt, eller de må objektivt og retligt retfærdiggøre deres anvendelse overfor Ombudsmanden.

 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder findes på følgende internetadresse:
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_da.htm

 

For yderligere oplysninger, kontakt Benita Broms, ledende juridisk rådgiver, Tlf.: +32 (0) 2 284 2543.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.