You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Dansk

Den Europæiske Ombudsmand vil oplyse borgerne om deres rettigheder og klagemuligheder under besøg i Danmark

Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, besøger Danmark mellem den 5. og den 7. november på invitation fra Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, med henblik på at fremme borgernes viden om deres rettigheder og klagemuligheder inden for EU.

Som kommentar til det forestående besøg sagde Hr. Diamandouros: ”Danske borgere er blandt de mest vidende om europæiske borgeres rettigheder og den Europæiske Ombudsmand. 85% af den danske befolkning mener med rette at en af de rettigheder man har som borger i EU-landene er retten til at klage til den Europæiske Ombudsmand. Der er imidlertid stadig et stykke informationsarbejde tilbage, specielt med hensyn til at informere borgerne om den nyeste udvikling på området, og herunder i særlig grad EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og Udkastet til Forfatning for Europa. Jeg ser frem til at udforske mulighederne for en yderligere forbedring af informationsniveauet med min danske kollega Hans Gammeltoft-Hansen."

Den Europæiske Ombudsmand samarbejder aktivt med nationale ombudsmænd og lignende institutioner i hele Europa med henblik på at forsyne borgerne med den bedst mulige service når de har behov for at klage.

Under besøget vil Hr. Diamandouros bl.a. mødes med Formand for Folketinget Christian Mejdahl, Formand for Retsudvalget Anne Baastrup, Direktør for Folketinget Henrik Tvarnø, Departementschef i Statsministeriet Nils Bernstein, samt Direktør i Udenrigsministeriet Friis Arne Petersen.

Den Europæiske Ombudsmand har også møde med repræsentanter for danske NGO’er (ikke-statslige organisationer) og lignende institutioner ved en orientering hos Europa-Kommissionens Repræsentation onsdag den 5. november. Han besøger også Det Europæiske Miljøagentur.

Hr. Diamandouros afslutter sit besøg med en pressekonference der afholdes sammen med Hans Gammeltoft-Hansen fredag den 7. november.

 

Yderligere oplysninger: Ring venligst til Nicholas Catephores, Assistent for den Europæiske Ombudsmand, tlf. +33 6 23 21 03 91.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.