You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska investeringsbankens (EIB:s) vägran att ge allmänheten tillgång till en rapport och administrativ rekommendation från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) som översänts till EIB angående ett lån till Volkswagen Group, samt till EIB:s interna handlingar om rapporten och rekommendationen

Europeiska investeringsbankens (EIB:s) vägran att ge allmänheten tillgång till en rapport och administrativ rekommendation från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) som översänts till EIB angående ett lån till Volkswagen Group, samt till EIB:s interna handlingar om rapporten och rekommendationen.