You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar om det EU-finansierade projektet Tetra om luftstrupar som konstrueras med vävnad odlad med autologa stamceller

The European Commission’s refusal to give public access to documents concerning the EU funded ‘TETRA’ project on autologous stem cell seeded tissue engineered trachea.