You have a complaint against an EU institution or body?

EU:s delegation till Bosnien och Hercegovina och dess underlåtenhet att svara på e-postmeddelanden om ett stipendium inom ramen för projektet S.I.P.P.A.S