You have a complaint against an EU institution or body?

Hur Europeiska kommissionen hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till en handling som rör dess lagstiftningsförslag om artificiell intelligens