You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på en skrivelse om talidomid