You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens (Byrån för löneadministration och individuella ersättningar) underlåtenhet att svara på ett administrativt klagomål om en anställds pensionsrättigheter