You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på ett e-postmeddelande om en begäran rörande omprövning av invaliditet